Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Kontakt valgkomiteen

E-post:

Valgkomiteen

Valgkomiteen har som oppgave å foreslå og innstille for Representantskapet på kandidater til leder, nestleder og hovedstyremedlemmer i Forskerforbundet.

Valgkomiteen skal også foreslå desisorer.

Valgkomiteens arbeid er regulert i Forskerforbundets vedtekter samt i eget mandat for valgkomiteen vedtatt av representantskapet 2018.

Representantskapet 2021 valgte følgende valgkomité som arbeider frem til neste møte i representantskapet høsten 2024. Komiteen har konstituert seg selv.

Valgkomiteen 2022–2024

Leder

 

Berit Bratholm, Universitetet i Sørøst-Norge

 

Sekretær

 

Katrine Langvad Stensløkken, Universitetet i Oslo

 

Kari Alver, Folkehelseinstituttet

 

Helge Holgersen, Universitetet i Bergen

 

Bjørn-Håkon Rygh, Riksantikvaren

 

Varamedlem

 

Baard Herman Borge, UiT Norges arktiske universitet