Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Valgkomiteen

Valgkomiteen har som oppgave å foreslå og innstille for Representantskapet på kandidater til leder, nestleder og hovedstyremedlemmer i Forskerforbundet.

Valgkomiteen skal også foreslå desisorer.

Valgkomiteens arbeid er regulert i Forskerforbundets vedtekter samt i eget mandat for valgkomiteen vedtatt av representantskapet 2018.

Representantskapet 2018 valgte følgende valgkomité som arbeider frem til neste møte i representantskapet 21.–22. oktober 2021. Komiteen har konstituert seg selv.

Leder:

  • Toril Ivarsøy, Forskerforbundet ved Utenriksdepartementet /

Medlemmer:

  • Rolf Borgos, pensjonist, tidligere Forskerforbundet ved Høgskolen i Innlandet /
  • May-Britt Ellingsen, Forskerforbundet ved NORCE /
  • Are Hugo Pripp, Forskerforbundet ved Oslo universitetssykehus HF /
  • Frode Sandvik, Forskerforbundet ved KODE Kunstmuseene i Bergen /
  • Del denne siden: