Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Valgkomiteen

Valgkomiteen har som oppgave å foreslå og innstille for Representantskapet på kandidater til leder, nestleder og hovedstyremedlemmer i Forskerforbundet.

Valgkomiteen skal også foreslå desisorer.

Valgkomiteens arbeid er regulert i Forskerforbundets vedtekter samt i eget mandat for valgkomiteen vedtatt av representantskapet 2018.

Representantskapet 2021 valgte følgende valgkomité som arbeider frem til neste møte i representantskapet høsten 2024. Komiteen konstituerer seg selv.

Medlemmer:

  • Kari Alver, Folkehelseinstituttet /
  • Berit Bratholm, Universitetet i Sørøst-Norge /
  • Helge Holgersen, Universitetet i Bergen /
  • Bjørn-Håkon Rygh, Riksantikvaren /
  • Katrine Langvad Stensløkken, Universitetet i Oslo /

Varamedlem:

  • Baard Herman Borge, UiT Norges arktiske universitet /
  • Del denne siden: