Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Om Forskerforbundet ved UiB

Forskerforbundet ved Universitetet i Bergen (UiB) er Forskerforbundets lokallag ved UiB.

Alle medlemmer av Forskerforbundet som er ansatt av UiB er medlemmer av lokallaget ved UiB

Vår hovedorganisasjon heter UNIO.

Styre
Lokallaget ledes av et styre som består av styreleder pluss 10 styremedlemmer med personlige varamedlemmer. 

Leder er Forskerforbundets øverste representant ved UiB. Hovedtillitsvalgt representerer Forskerforbundet i henhold til avtaleverket.

Et arbeidsutvalg har møter mellom styremøtene.
Arbeidsutvalget for valgperioden 2019-2021 består av:
Steinar Vagstad (leder/hovedtillistvalgt)
Kjell Erik Lommerud (tillitsvalgt)
Helge Holgersen (tillitsvalgt)
Runa Jakhelln (tillitsvalgt)

Informasjons og drøftingsutvalg (IDU)
Gjennom en lokal avtale har vi representanter i IDU (Informasjons og drøftingsutvalg) ved alle fakulteter og avdelinger. Det er gjennom disse lokaldemokratiet utøves i henhold til Hovedavtalen i Staten.

Sekretariat
Vi har et fast bemannet Sekretariat i Christiesgate 18 3. etg.

  • Del denne siden: