Om Forskerforbundet ved UiB

Alle medlemmer av Forskerforbundet som er ansatt av UiB er medlemmer av lokallaget ved UiB

Vår hovedorganisasjon heter UNIO.

Styret

Lokallaget ledes av et styre som består av styreleder pluss 15 styremedlemmer med 5 numererte varamedlemmer.

Leder er Forskerforbundets øverste representant ved UiB. Hovedtillitsvalgt representerer Forskerforbundet i henhold til avtaleverket.

Et arbeidsutvalg har møter mellom styremøtene.
Arbeidsutvalget for valgperioden 2023-2025 består av:
Steinar Vagstad (leder/fungerende hovedtillitsvalgt)
Astrid L. H. Wang (tillitsvalgt)
Helge Holgersen (tillitsvalgt)
Runa Jakhelln (nestleder/tillitsvalgt)

Informasjons og drøftingsutvalg (IDU)

Gjennom en lokal avtale har vi representanter i IDU (Informasjons og drøftingsutvalg) ved alle fakulteter og avdelinger. Det er gjennom disse lokaldemokratiet utøves i henhold til Hovedavtalen i Staten.

Sekretariat

Vi har et fast bemannet Sekretariat i Christiesgate 18 3. etg.