Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Informasjons og drøftingsutvalg - IDU

Forskerforbundets medlemmer i Informasjons og drøftingsutvalgene (IDU) ved UiB - Mars 2018

Det humanistiske fakultet:
Representant: Rådgiver Toril Ivarsøy, HF-sekretariatet, tlf. 82455
Vararepresentant: Professor Anne K Bang, AHKR, tlf. 89430

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet:
Representant: Professor Guttorm Alendal, Matematisk inst. tlf. 84044.

Det medisinsk-odontologiske fakultet:
Professor Audun H. Nerland, Klinisk inst. 2, tlf: 55974653
Vararepresentant: Professor Kristin Klock, Inst.f.klin.odont., tlf: 86596

Det samfunnsvitenskapelige fakultet:
Representant: 
Vararepresentant: Professor Kjell Erik Lommerud, institutt for økonomi, tlf. 89209

Det psykologiske fakultet:
Representant: Rådgiver Arne Magnus Morken, Det psykologiske fakultet, tlf. 89080
Vararepresentant: Førsteamanuensis Helge Holgersen, Inst.f.klin.psykologi,tlf. 88862

Det juridiske fakultet:
Representant: Professor Ernst Nordtveit, Det juridiske fakultet, tlf. 89577
Vararepresentant: Professor Hans Fredrik Marthinussen, Det juridiske fakultet, tlf. 89508

Universitetsbiblioteket:
Representant: Universitetsbibliotekar Kirstine Folmann, UB, tlf. 82519
Vararepresentant: Førstebibliotekar Pål Hermod Bakka, UB, tlf. 82800

U-museet Bergen:
Representant: Professor Tor Tønsberg, De naturhistoriske samlinger, tlf. 83333

Sentraladministrasjonen:
Representant: Seniorrådgiver Runa Jakhelln, HR- avdelingen, tlf. 88740
Vararepresentant: Seniorrådgiver Petter Bomann-Larsen, Økonomiavdelingen, tlf. 89808

  • Del denne siden: