Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Informasjons og drøftingsutvalg - IDU

Forskerforbundets medlemmer i Informasjons og drøftingsutvalgene (IDU) ved UiB - Mars 2016

Det humanistiske fakultet:
Representant: Rådgiver Toril Ivarsøy, HF-sekretariatet, tlf. 82455
Vararepresentant: Professor Jill Walker Rettberg, LLE tlf. 88431

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet:
Representant: Professor Guttorm Alendal, Matematisk inst. tlf. 84044.

Det medisinsk-odontologiske fakultet:
Professor Audun H. Nerland, Klinisk inst. 2, tlf: 55974653
Vararepresentant: Professor Kristin Klock, Inst.f.klin.odont., tlf: 86596

Det samfunnsvitenskapelige fakultet:
Representant: Professor Hans-Tore Hansen, Sosiologisk institutt, tlf. 89159
Vararepresentant: Professor Kjell Erik Lommerud, institutt for økonomi, tlf. 89209

Det psykologiske fakultet:
Representant: Førsteamanuensis Helge Holgersen, Inst.f.klin.psykologi,tlf. 88862
Vararepresentant: Førsteamanuensis Anne Marita Milde, Inst.f.biol.og med.psyk, tlf. 86231

Det juridiske fakultet:
Representant: Professor Ernst Nordtveit, Det juridiske fakultet, tlf. 89577
Vararepresentant: Professor Hans Fredrik Marthinussen, Det juridiske fakultet, tlf. 89508

Universitetsbiblioteket:
Representant: Universitetsbibliotekar Kirstine Folmann, UB, tlf. 82519
Vararepresentant: Førstebibliotekar Pål Hermod Bakka, UB, tlf. 82800

U-museet Bergen:
Representant: Professor Tor Tønsberg, De naturhistoriske samlinger, tlf. 83333
Vararepresentant: Seksjonssjef Asbjørn Engevik, De kulturhistoriske samlinger, tlf. 83124

Sentraladministrasjonen:
Representant: Rådgiver Michael Riisøen, Utdanningsavdelingen, 88954
Vararepresentant: Seniorrådgiver Petter Bomann-Larsen, Økonomiavdelingen, tlf. 89808

  • Del denne siden: