Informasjons og drøftingsutvalg - IDU

Forskerforbundets medlemmer i Informasjons og drøftingsutvalgene (IDU) ved UiB - 2023

Det humanistiske fakultet:
Representant: Dosent Benedicte Mosby Irgens, Inst. for fremmedspråk, tlf. 55 88843
Vararepresentant: Professor Randi Barndon, AHKR, tlf. 55 582938

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet: 
Representant: Professor Guttorm Alendal, Matematisk inst. tlf. 55 584044
Vararepresentant: Professor Kari Espolin Fladmark, Institutt for biovitenskap, tlf. 55 584514

Det medisinsk-odontologiske fakultet:
Professor Professor Kristin Klock, Inst.for klinisk odontologi, tlf: 55 586596 
Vararepresentant: Professor Knut Teigen, Inst. for biomedisin, tlf: 55 586328

Det samfunnsvitenskapelige fakultet:
Representant: Professor Asbjørn Grønstad, Inst. for informasjons- og medievit., tlf; 55 583164
Vararepresentant: Professor Steinar Vagstad, Inst. for økonomi, tlf.: 55 589227

Det psykologiske fakultet:
Representant: Førsteamanuensis Helge Holgersen, Inst.f.klin.psykologi,tlf. 55 588862 
Vararepresentant: Prosjektleder Arne Magnus Morken, Det psykologiske fakultet, tlf. 55 589080

Det juridiske fakultet:
Representant: Professor Hans-Fredrik Marthinussen, Det juridiske fakultet, tlf. 55 589508
Vararepresentant

 

Fakutetet for kunst, musikk og design: 
Representant: Steinar Sætre, førstelektor, Griegakademiet – Institutt for musikk, Tlf. 55 586977
Vararepresentant: Anne Skaansar, førsteamanuensis, tlf. 55 587411 

Universitetsbiblioteket:
Representant: Førstebibliotekar Daniel Henry Øvrebø, UB, tlf. 45221201
Vararepresentant: Univ.bibliotekar John-Wilhelm Flattun, UB, tlf. 55 588605

Universitetsmuseet Bergen:
Representant: Seniorkonsulent Melanie Wriggelsworth, avdeling for kulturhistorie, tlf. 55 583138
Vararepresentant: Overingeniør Per Djursvoll, Avdeling for naturhistorie, tlf. 55 582925 

Sentraladministrasjonen:
Representant: Seniorrådgiver Runa Jakhelln, HR- avdelingen, tlf. 55588740
Vararepresentant: Seniorrådgiver Michael Peter Riisøen, Studieavdelingen, tlf. 55 588954