Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Organisasjon

Slik er Forskerforbundet organisert.

Forskerforbundets Hovedstyre består av leder, nestleder, fem styremedlemmer og tre varamedlemmer.

Forskerforbundet har rundt 285 lokallag. Det skal etableres lokallag ved alle virksomheter der Forskerforbundet har tre eller flere medlemmer.

Forskerforbundet har åtte foreninger som arbeider med fagpolitiske spørsmål innenfor sine fagområder. Medlemmer i Forskerforbundet kan velge å være medlem i en fagpolitisk forening i tillegg til sitt ordinære medlemskap.

Landsrådet i Forskerforbundet er et rådgivende organ for Hovedstyret i strategiske spørsmål, og møtes en gang i året.

Organisasjonens øverste organ er Representantskapet som møtes hvert tredje år.
Det ble avholdt representantskapsmøte 16.–17. oktober 2018.

Valgkomiteen har som oppgave å foreslå og innstille for Representantskapet på kandidater til leder, nestleder og hovedstyremedlemmer i Forskerforbundet.

Forskerforbundets første studentutvalg ble oppnevnt våren 2019.

Forskerforbundets sekretariat består av tre avdelinger (Arbeidsliv, Organisasjon og Administrasjon) i tillegg til generalsekretærens stab og fagtidsskriftet Forskerforum.

  • Del denne siden: