Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Organisasjon

Slik er Forskerforbundet organisert.

Forskerforbundets Hovedstyre består av leder, nestleder, fem styremedlemmer og tre varamedlemmer.

Forskerforbundet har rundt 280 lokallag. Det skal etableres lokallag ved alle virksomheter der Forskerforbundet har tre eller flere medlemmer.

Forskerforbundet har åtte foreninger som arbeider med fagpolitiske spørsmål innenfor sine fagområder. Medlemmer i Forskerforbundet kan velge å være medlem i en fagpolitisk forening i tillegg til sitt ordinære medlemskap.

Landsrådet i Forskerforbundet er et rådgivende organ for Hovedstyret i strategiske spørsmål, og møtes en gang i året.

Organisasjonens øverste organ er Representantskapet som møtes hvert tredje år. Det ble sist avholdt representantskapsmøte 21.–22. oktober 2021.

Valgkomiteen har som oppgave å foreslå og innstille for Representantskapet på kandidater til leder, nestleder og hovedstyremedlemmer i Forskerforbundet.

På studentkonferansen 22.–23. oktober 2022 ble Forskerforbundets studentforening stiftet, og det første styret for foreningen ble valgt.

Hovedstyret oppnevner fra tid til annen såkalte ekspertutvalg som skal gi råd til styret i aktuelle saker eller på spesifikke områder. Her finner du en oversikt over aktive utvalg og deres mandat og sammensetning.

Forskerforbundets sekretariat består av tre avdelinger (Arbeidsliv, Organisasjon og Administrasjon) og redaksjonen i fagbladet Forskerforum.

  • Del denne siden: