Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Vinnere av Hjernekraftprisen for 2015

Forskerforbundet deler hvert år ut en formidlingspris til en eller flere forskere som har synliggjort betydningen forskning og utviklingsarbeid (FoU) har for vårt samfunn. Hjernekraftprisen for 2015 deles ut torsdag 3. mars. Her presenterer vi vinnerne.

22.02.2016

Hjernekraftprisen 2015

(Hjernekraftprisen 2015) Forskerforbundet

Prisutdelingen er åpen for pressen, og både juryen og prisvinnerne er tilgjengelig for intervju og foto.

Tid: Torsdag 3. mars 2016, kl. 16.30
Sted: Forskerforbundets lokaler i Tullins gate 2.

Det har vært stor interesse rundt prisen, med mange innsendte bidrag av høy kvalitet.
– Alle de tre vinnerbidragene formidler forskning og kunnskap på en særdeles god måte. De viser ekte formidlingsglede, sier juryleder Tora Aasland.

Juryens begrunnelse for årets tildeling:

1. Miguel Ángel Quesada-Pacheco (Universitetet i Bergen) med bidraget «Er alle orda til for å verte sagde? Røynsler om målreising blant Boruca-indianarar».

Bidraget tildeles 50 000 kroner.
Kronikken handler om utfordringer ved å revitalisere et døende språk i Boruca på Costa Rica. Forfatteren forteller om sine erfaringer med å gjennomføre undervisning for Boruca-indianere, om uforutsette konsekvenser og om hvordan flere faktorer spiller sammen og påvirker resultatet i en uintendert retning.

Juryens begrunnelse:
Bidraget var godt skrevet og veldig gøy å lese! Forfatteren formidler mange problemstillinger i en kort og kunnskapsrik tekst som er både original og gjenspeiler  stor formidlingsglede. Bidraget gjenspeiler også en forbilledlig evne til refleksjon og viktigheten av å tilnærme seg utfordringer med tverrfaglig perspektiv.

2. Theo Ruissen (Nibio/ Norsk Institutt for bioøkonomi) med bidraget «Plantenes giftemål».

Bidraget tildeles 25 000 kroner.
Bidraget beskriver samspillet mellom planter og sopp, jordsmonn og andre miljøfaktorer. Det viser hvordan disse har utviklet seg over tid og hvordan de har overlevd. Teksten spiller på paralleller mellom planters og menneskers atferd og hvordan de forholder seg til hverandre på godt og vondt.

Juryens begrunnelse:
Bidraget er godt formidlet med et originalt perspektiv og en original begrepsbruk når planters atferd og samspill med andre sopparter og mikrober beskrives. Bidraget er illustrert med flotte bilder.

3. Finn Jørgensen (Handelshøgskolen, Nord universitet) med bidraget «Virkninger av trafikksikkerhetstiltak – Synlige og mer skjulte virkninger».

Bidraget tildeles 25 000 kroner.
Bidraget omhandler tanker rundt trafikksikkerhet, trafikksikkerhetsundersøkelser, hva de egentlig viser, hvordan resultater og effekter påvirker atferd på en ikke-tilsiktet måte og hvilken lærdom en kan trekke av dette.

Juryens begrunnelse: Bidraget er konkret, godt formidlet og viser viktigheten av forskning på et felt mange kanskje ikke tenker over viktigheten av. Det synliggjør behovet for forskning av ulik art.

Les mer om de tre vinnerbidragene her

Juryen har bestått av:

  • Tora Aasland (leder av juryen – tidligere statsråd for forskning og høyere utdanning)
  • Petter Aaslestad (leder i Forskerforbundet)
  • Marit K. Slotnæs (Morgenbladet)
  • Therese Eia Lerøen (leder i Norsk studentorganisasjon).

Påmelding til prisutdeling er ikke nødvendig. Vel møtt.

For spørsmål/intervju, kontakt:

Kommunikasjonsrådgiver Line Haugland
Mobil: 984 20 182
E-post:

  • Del denne siden: