Vinnere av Hjernekraftprisen 2015

Tre bidrag gikk helt til topps i kampen om Forskerforbundets Hjernekraftpris 2015. Prisvinnerne er Miguel Ángel Quesada-Pacheco, Theo Ruissen og Finn Jørgensen.

1. Miguel Ángel Quesada-Pacheco, Universitetet i Bergen

«Er alle orda til for å verte sagde?
Røynsler om målreising blant boruca-indianarar»

Kronikken handler om utfordringer ved å revitalisere et døende språk i Boruca på Costa Rica. Forfatteren forteller om sine erfaringer med å gjennomføre undervisning for boruca-indianere, om uforutsette konsekvenser og om hvordan flere faktorer spiller sammen og påvirker resultatet i en uintendert retning. Bidraget tildeles 50 000 kroner.

Juryens begrunnelse: Bidraget var godt skrevet og veldig gøy å lese! Forfatteren formidler mange problemstillinger i en kort og kunnskapsrik tekst som er både original og gjenspeiler  stor formidlingsglede. Bidraget gjenspeiler også en forbilledlig evne til refleksivitet og viktigheten av å tilnærme seg utfordringer med tverrfaglig perspektiv.

Les bidraget her (pdf)

2. Theo Ruissen, Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO

«Plantenes giftemål»

Bidraget beskriver samspillet mellom planter og sopp, jordsmonn og andre miljøfaktorer. Det viser hvordan disse har utviklet seg over tid og hvordan de har overlevd. Teksten spiller på paralleller mellom planters og menneskers atferd og hvordan de forholder seg til hverandre på godt og vondt. Bidraget tildeles 25 000 kroner.

Juryens begrunnelse: Bidraget er godt formidlet med et originalt perspektiv og en original begrepsbruk når planters atferd og samspill med andre sopparter og mikrober beskrives. Bidraget er illustrert med flotte bilder.

Les bidraget her (pdf)

3. Finn Jørgensen, Handelshøgskolen ved Nord universitet

«Virkninger av trafikksikkerhetstiltak – Synlige og mer skjulte virkninger»

Bidraget omhandler tanker rundt trafikksikkerhet, trafikksikkerhets-undersøkelser, hva de egentlig viser, hvordan resultater og effekter påvirker atferd på en ikke-tilsiktet måte og hvilken lærdom en kan trekke av dette. Bidraget tildeles 25 000 kroner.

Juryens begrunnelse: Bidraget er konkret, godt formidlet og viser viktigheten av forskning på et felt mange kanskje ikke tenker over viktigheten av og behovet for forskning av ulik art.

Les bidraget her (pdf)

Hjernekraftprisen 2015
Hjernekraftprisen 2015