Utdeling av Hjernekraftprisen for 2015

Forskerforbundet deler hvert år ut en formidlingspris til en eller flere forskere som har synliggjort betydningen forskning og utviklingsarbeid (FoU) har for vårt samfunn. Hjernekraftprisen for 2015 ble delt ut torsdag 3. mars. Her presenterer vi vinnerne.

Article Image

- Forskere må også formidle det som ikke går rette veien, sier professor Miguel Ángel Quesada-Pacheco. Foto: Aksel Kjær Vidnes

Det har vært stor interesse rundt prisen, med mange innsendte bidrag av høy kvalitet.
– Alle de tre vinnerbidragene formidler forskning og kunnskap på en særdeles god måte. De viser ekte formidlingsglede, sier juryleder Tora Aasland.

Juryens begrunnelse for årets tildeling:

1. Miguel Ángel Quesada-Pacheco (Universitetet i Bergen)
«Er alle orda til for å verte sagde? Røynsler om målreising blant Boruca-indianarar».

Bidraget tildeles 50 000 kroner.
Kronikken handler om utfordringer ved å revitalisere et døende språk i Boruca på Costa Rica. Forfatteren forteller om sine erfaringer med å gjennomføre undervisning for Boruca-indianere, om uforutsette konsekvenser og om hvordan flere faktorer spiller sammen og påvirker resultatet i en uintendert retning.

Juryens begrunnelse:
Bidraget var godt skrevet og veldig gøy å lese! Forfatteren formidler mange problemstillinger i en kort og kunnskapsrik tekst som er både original og gjenspeiler  stor formidlingsglede. Bidraget gjenspeiler også en forbilledlig evne til refleksjon og viktigheten av å tilnærme seg utfordringer med tverrfaglig perspektiv.

2. Theo Ruissen (Nibio/ Norsk Institutt for bioøkonomi)
«Plantenes giftemål».

Bidraget tildeles 25 000 kroner.
Bidraget beskriver samspillet mellom planter og sopp, jordsmonn og andre miljøfaktorer. Det viser hvordan disse har utviklet seg over tid og hvordan de har overlevd. Teksten spiller på paralleller mellom planters og menneskers atferd og hvordan de forholder seg til hverandre på godt og vondt.

Juryens begrunnelse:
Bidraget er godt formidlet med et originalt perspektiv og en original begrepsbruk når planters atferd og samspill med andre sopparter og mikrober beskrives. Bidraget er illustrert med flotte bilder.

3. Finn Jørgensen (Handelshøgskolen, Nord universitet)
«Virkninger av trafikksikkerhetstiltak – Synlige og mer skjulte virkninger».

Bidraget tildeles 25 000 kroner.
Bidraget omhandler tanker rundt trafikksikkerhet, trafikksikkerhetsundersøkelser, hva de egentlig viser, hvordan resultater og effekter påvirker atferd på en ikke-tilsiktet måte og hvilken lærdom en kan trekke av dette.

Juryens begrunnelse: Bidraget er konkret, godt formidlet og viser viktigheten av forskning på et felt mange kanskje ikke tenker over viktigheten av. Det synliggjør behovet for forskning av ulik art.

Juryen har bestått av:

  • Tora Aasland (leder av juryen – tidligere statsråd for forskning og høyere utdanning)
  • Petter Aaslestad (leder i Forskerforbundet)
  • Marit K. Slotnæs (Morgenbladet)
  • Therese Eia Lerøen (leder i Norsk studentorganisasjon).