Forskerforbundets hjernekraftpris

Forskerforbundets hjernekraftpris tildeles et eller flere medlemmer av Forskerforbundet som gjennom sitt kunnskapsarbeid har gitt viktige bidrag til samfunnet.

Article Image

Illustrasjon: Lars Fiske

Om Forskerforbundets hjernekraftpris

Forskerforbundets 25 000 medlemmer bruker hver dag sin hjernekraft til å gjøre samfunnet litt bedre. Deres kunnskap, kompetanse og innsats er viktig på arbeidsplassen og for samfunnet. De finnes på universitetene, høyskolene, forskningsinstituttene, sykehusene, i offentlig forvaltning, i næringslivet og ved museer, arkiv og bibliotek. De representerer et viktig kunnskapsmangfold som på ulike måter utvikler samfunnet vårt.

Med Forskerforbundets hjernekraftpris vil vi sette pris på deres innsats, og vise fram den viktige jobben våre medlemmer gjør. Hjernekraftprisen ble delt ut første gang i 2013.

Det er nå åpnet for nominasjoner til Hjernekraftprisen 2024. Fristen for nominering av kandidater er 1. september 2024. Prisen vil bli delt ut på Forskningspolitisk seminar 5. november 2024. Les mer under.