Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Amnesty

Amnesty International

Forskerforbundet og Amnesty International Norge har inngått en avtale om samarbeid. Samarbeidet gir Forskerforbundets medlemmer muligheter til å engasjere seg i Amnesty Internationals menneskerettighetsarbeid.

Til grunn for samarbeidet ligger et ønske fra Amnesty International om støtte til sitt pågående menneskerettighetsarbeid, og et ønske fra Forskerforbundet om å utvide og formalisere sitt engasjement for menneskerettigheter og solidaritetsarbeid. Forbundet har derfor funnet det naturlig å profilere Amnesty som sin humanitære samarbeidspartner.

Samarbeidet mellom organisasjonene vil ta flere former. Forskerforbundet organiserer forskere og kunnskapsarbeidere med kompetanse på mange områder som Amnesty kan ha behov for i sitt løpende arbeid og i forbindelse med større kampanjer. Amnesty International har på sin side etterforskere, informanter og et stort nettverk av menneskerettighetseksperter og -aktivister som det kan være aktuelt for Forskerforbundets medlemmer å samarbeide tettere med.

Samarbeidet er på ingen måte forpliktende for noen av Amnestys eller Forskerforbundets medlemmer og tillitsvalgte. Ethvert medlem av Forskerforbundet står fritt til å vurdere sin tilknytningsform til Amnesty International og skal heller ikke mot viten og vilje involveres i noen aktivitet initiert av Amnesty.

Amnesty har i dag rundt 100.000 medlemmer og aktivister i Norge.

Les avtalen mellom Forskerforbundet og Amnesty (2010) (pdf)

Les mer om Amnesty International: www.amnesty.no

  • Del denne siden: