Amnesty International

Forskerforbundet og Amnesty International Norge inngikk en avtale om samarbeid i 2010.

Amnesty International i Norge ble etablert i 1964, og har i dag rundt 100 000 medlemmer og støttespillere.

Amnesty International

Amnesty baserer seg på ideen om at du - uansett hvem du er - kan gjøre en forskjell. For når vi er mange som står sammen, kan vi endre verden.

Samarbeidet gir Forskerforbundets medlemmer muligheter til å engasjere seg i Amnesty Internationals menneskerettighetsarbeid.

Til grunn for samarbeidet ligger et ønske fra Amnesty International om støtte til sitt pågående menneskerettighetsarbeid, og et ønske fra Forskerforbundet om å utvide og formalisere sitt engasjement for menneskerettigheter og solidaritetsarbeid. Forbundet har derfor funnet det naturlig å profilere Amnesty som sin humanitære samarbeidspartner.

Samarbeidet mellom organisasjonene vil ta flere former. Forskerforbundet organiserer forskere og kunnskapsarbeidere med kompetanse på mange områder som Amnesty kan ha behov for i sitt løpende arbeid og i forbindelse med større kampanjer. Amnesty International har på sin side etterforskere, informanter og et stort nettverk av menneskerettighetseksperter og -aktivister som det kan være aktuelt for Forskerforbundets medlemmer å samarbeide tettere med.

Samarbeidet er på ingen måte forpliktende for noen av Amnestys eller Forskerforbundets medlemmer og tillitsvalgte. Ethvert medlem av Forskerforbundet står fritt til å vurdere sin tilknytningsform til Amnesty International og skal heller ikke mot viten og vilje involveres i noen aktivitet initiert av Amnesty.

Les avtalen mellom Forskerforbundet og Amnesty (2010) (pdf)

Les mer om Amnesty International: www.amnesty.no