Nytt fra Hovedstyret (november 2023)

På styremøtet 2. november vedtok Hovedstyret å tildele Forskerforbundets hjernekraftpris for 2023 til professor Karette Stensæth ved Norges musikkhøgskole.

Les mer om vinneren av Forskerforbundets hjernekraftpris her

Hovedstyret vedtok mandat og sammensetning for et ekspertutvalg for oppfølging av arbeidet med den kommende stortingsmeldingen om forskningssystemet i Norge («systemmeldingen»).

Hovedstyret drøftet også Forskerforbundets videre arbeid med bærekraft, og ba generalsekretæren legge frem en strategi for dette arbeidet samt forslag til et eget ekspertutvalg som kan arbeide videre med strategien.

Andre saker som ble behandlet var vedtektsendringer og justering av mandatet for valgkomiteen, samt endringer i vedtektene for Forskerforbundets studentforening.

Hovedstyrets neste møte er 14. desember 2023. Her finner du innkalling og protokoll fra styremøtene.