Møtedatoer Hovedstyret

12.12.24
10.10.24
04.–06.09.24 (studietur)
19.–20.06.24 (institusjonsbesøk)
02.05.24
14.03.24
01.02.24