Møtedatoer Hovedstyret

12.12.24
10.10.24
04.–05.09.24
19.–20.06.24 (virksomhetsbesøk)
02.05.24
14.03.24
01.02.24