Fagforening 2.0?

Forskerforbundet er opptatt av å være tett på medlemmene. Hva skjer når fagforeningsarbeidet må skje med sosial distanse?

(Artikkel i Forskerforum 5/2020)

Ta hverandre i handa og hold, heter det så fint i Stein Ove Bergs gamle arbeidervise. Men akkurat det er ikke så enkelt for tiden, når fellesskapet med kollegene må kombineres med sosial distansering og disiplinert håndhygiene.

Lena Marie Kjøbli er hovedtillitsvalgt ved NMBU, og må følge opp 530 medlemmer på nye måter.

– I starten måtte vi jobbe litt med å komme inn i informasjonsflyten og sikre god dialog med arbeidsgiver. Etter hvert har vi gått over i en slags normal driftsfunksjon ved hjelp av nettbaserte programmer som zoom og teams. Det jeg som tillitsvalgt savner mest, er de uformelle samtalene man vanligvis har med både ansatte og ledere, forteller hun.

Mye kan løses på nett, men ikke alle saker passer like godt.

Jeg er bekymret for en «ketchupeffekt» for en del saker, spesielt når det gjelder vanskelige personalsaker. Det er ikke enkelt å ta slike vanskelige samtaler på nett. Det er noe annet å være til stede sammen. Om jeg hadde fått en sak med et medlem jeg ikke kjenner fra før, tror jeg det hadde blitt enda vanskeligere enn ellers, innrømmer hun.

Også lønnsforhandlinger vil bli krevende, tror Kjøbli.

– Vi skal ha en runde med såkalte 2.5.3.-forhandlinger i juni. Om det blir et fysisk møte, er fortsatt uavklart. Jeg er usikker på hvordan det vil bli å eventuelt forhandle på nettet. I forhandlinger leser man jo også det ikke-verbale kroppsspråket, sier hun.

Hun forteller at mange medlemmer uttrykker et savn etter arbeidsmiljøet og kollegene.

– Det kjenner jeg på selv også. Jeg er en utadvendt person og jeg savner kollegaer på NMBU og i Forskerforbundet. Selv om man møtes på nett, blir det en god del samtaler og ikke minst humor som blir borte. Vi er bekymret for at flere etter hvert vil kjenne på dette savnet. De ansatte er i ulik grad i sosiale nettverk og får ulik grad av oppfølging av sine ledere, sier hun.

Populære webinarer

I Forskerforbundets kontorer i Oslo er det tomt for tiden. De aller fleste ansatte har hjemmekontor, og juridisk rådgivning og annen bistand må gis over telefon eller i nettmøter. Men den spesielle situasjonen gir også noen nye positive erfaringer, forteller organisasjonssjef Joar Flynn Jensen.

– Koronakrisen har gitt et stort informasjonsbehov, særlig for enkelte medlemsgrupper. Derfor har vi startet med seminarer på nett, såkalte webinarer, og de har vist seg å være svært populære. En gruppe det ikke alltid er så lett å nå ut til, er utenlandske medlemmer. Men på et engelsk webinar om stipendiater og postdoktorers rettigheter, deltok over 200 medlemmer. Dette er erfaringer vi tar med oss og vil bygge videre på, sier Jensen.

Webinarer i Forskerforbundet

  • For å nå medlemmer og tillitsvalgte med informasjon knyttet til koronakrisen, har Forskerforbundet satset på webinarer.
  • To webinarer rettet mot stipendiater og postdoktorer, samlet totalt 400 deltakere.
  • Det er også gjennomført egne webinarer om permittering, rettet mot tillitsvalgte innenfor ABM-sektoren og instituttsektoren.

Flere webinarer er under planlegging. Se Forskerforbundets kurssider for mer informasjon