Bidra til medlemsveksten – vinn en elsykkel!

Forskerforbundet fortsetter å vokse. Ved inngangen til 2021 har vi 23.780 medlemmer, og det venter en elsykkel til den som verver medlem nummer 24.000.

Article Image

Organisasjonsgraden blant norske arbeidstakere har gitt grunn til bekymring. I 2016 falt den for første gang under 50 prosent – det vil si at flertallet av arbeidstakere var uorganiserte. Men i fjor økte den noe, og nesten 1,3 millioner norske arbeidstakere var i 2020 medlem av en arbeidstakerorganisasjon. Også i Forskerforbundet er utviklingen positiv.

– Medlemstallet er økende, og ved inngangen til 2021 nærmer vi oss 24 000 medlemmer, forteller seniorkonsulent Ane Rinnaas Skuseth, som har ansvaret for medlemsstatistikk i Forskerforbundet.

Medlemsveksten i 2020 var på 2,2 prosent, både totalt og for yrkesaktive medlemmer. Veksten var størst i tariffområdet Abelia, hvor Forskerforbundet organiserer mange forskere i instituttsektoren. Men den totale veksten er likevel noe lavere enn tidligere år.

– Vi merker korona også når det gjelder medlemsverving. Aktiviteten i lokallagene er naturlig nok lavere, og det er mindre kontakt på arbeidsplassen. Da er det også vanskeligere å verve, sier Rinnaas Skuseth.

For å bidra til verving av medlemmer, vil Forskerforbundet derfor gjennomføre en digital vervekampanje i februar. Alle medlemmer vil få tilsendt et digitalt vervepostkort, som kan brukes til verving. Både den som blir medlem nummer 24 000, og den som verver medlemmet, får en elsykkel i premie. I tillegg får alle som verver en kollega i 2021 vervepoeng som kan tas ut i form av gavekort. Mottoet må være: Verving av nye fagorganiserte lønner seg – både for deg, for forbundet og for samfunnet vårt. Og ikke minst for den som melder seg inn.

7 tips for å bli en superverver

På tillitsvalgtportalen finner du en kort film med 7 tips for å bli en superverver. Her er en kort oppsummering:
  1. Spør alle – alltid! Kartlegg medlemspotensialet på arbeidsplassen din, og vær ekstra oppmerksom når det kommer nyansatte.
  2. Spre kunnskap! Fortell om hvorfor det er viktig å være fagorganisert.
  3. Sørg for å informere om hva Forskerforbundet kan bidra med – som bistand i lønnsforhandlinger, juridisk bistand, spennende kurs og gode forsikringsordninger.
  4. Sett deg selv i søkelyset – synlighet er viktig. Forskerforbundet sentralt har et stort utvalg av profileringsartikler og informasjonsmateriell.
  5. Lokk til deg folk ved å arrangere kurs og aktiviteter. Husk at lokallaget har mulighet til å søke om midler for å arrangere kurs.
  6. Smil! Det er banalt, men sant: Flere har lyst til å bli med hvis vi er blide og inkluderende.
  7. Frist med premie til den som verver flest, eller velkomstgaver til dem som melder seg inn.

Les mer:

Forskerforbundet: Medlemstall

Verv en kollega – vinn en elsykkel

Over 380.000 medlemmer i Unio

(Artikkel i Forskerforum 2/2021)