Stolte vinnere av Hjernekraftprisen 2014

Stolte forskere mottok Forskerforbundets Hjernekraftpris 2014 torsdag 29. januar. Rundt 40 bidrag kjempet om den gjeve prisen, noe som er nesten en tredobling fra året før.

Article Image

F.v.: Tora Aasland, Gunnar Hartvigsen, Ragnhild Hutchison, Anne Sverdrup-Thygeson, Petter Aaslestad og Tone Birkemoe.

– Dette har vært en fantastisk og nysgjerrighetsdrevet prosess, sa leder av Hjernekraftprisens jury Tora Aasland under utdelingen av prisen.

De innsendte bidragene ble bedømt etter kvalitet, originalitet, formidlingsglede og hvordan de på best mulig måte klarte å vise hvor viktig forskning er for samfunnet.

De fire bidragene som gikk helt til topps deler prisen på 100 000 kroner. Det var en god spredning blant bidragene med hensyn til tema, fag, institusjoner og forskningsmiljø.
– De innsendte bidragene holdt jevnt over høy kvalitet. De viser også bredden i det norske forskningsmiljøet, sier leder i Forskerforbundet Petter Aaslestad.

Vinnerne av Hjernekraftprisen 2014:

1. Nina Sylvia Liland fra NIFES med filmen «Å fôre en laks».

Bidraget er en kortfilm som dokumenterer ernæringsutviklingen for laks. Målet er å generere kunnskap om oppdrettsnæringen med utgangspunkt i foring.

2. Gunnar Hartvigsen fra UiT – Norges arktiske universitet med bidraget «Selvhjelpssystemer for behandling av diabetes».

Bidraget viser hvordan selvhjelpssystemer på både smarttelefoner (app) og smartklokker (Pebble) kan hjelpe folk med diabetes i hverdagen. Både klokke og telefon kan minne bruker på medisinering, gjøre loggføring enklere og bedre samarbeidet med lege.

3. Anne Sverdrup-Thygeson og Tone Birkemoe fra NMBU med bidraget «Billebonanza».

Bidraget viser billenes rolle i nedbrytningsprosesser i skogen. Det rettes fokus på samspillet mellom blant annet småkryp og sopp. Insektene beskrives som små, økologiske ingeniører, som gjennom sitt virke skaper strukturer som andre organismer er avhengig av. 

4. Prosjektgruppen for historiske toll- og skipsanløpslister ved Ragnhild Hutchison med bidraget «Historiske toll- og anløpslister»

Bidraget transkriberer toll- og skipsanløpslister fra 1700-tallet og gjør det tilgjengelig i en søkbar database.

Juryens begrunnelse:

Alle de innsendte bidragene er vurdert etter flere kriterier. De viktigste har vært kvalitet, originalitet, formidlingsglede og hvordan de fremmer forståelse for den samfunnsmessige betydningen av å investere i FoU og kunnskap.

Juryen mener de fire vinnerbidragene av Hjernekraftprisen 2014 er av høy kvalitet. På en god måte viser de den samfunnsmessige betydningen av forskning innen ulike områder. De har alle lykkes både i å formidle viktigheten av forskning generelt og av vinnerbidragenes tema spesielt. I noen av vinnerbidragene er det også lagt ned et betydelig arbeid for å tilpasse bidraget til Hjernekraftprisen.

Juryen for Hjernekraftprisen 2014 bestod av:

  • Tora Aasland, juryleder, SV-politiker og tidligere statsråd i Kunnskapsdepartementet.
  • Petter Aaslestad, leder i Forskerforbundet.
  • Marit Karine Slotnæs, debattredaktør i Morgenbladet.
  • Anders Kvernmo Langset, Leder i Norsk studentorganisasjon.