Vinnere av Hjernekraftprisen 2014

Fire bidrag gikk helt til topps i kampen om Forskerforbundets Hjernekraftpris 2014. Prisvinnerne er Nina Sylvia Liland, Gunnar Hartvigsen, Anne Sverdrup-Thygeson/Tone Birkemoe og Ragnhild Hutchison.

Nina Sylvia Liland, NIFES (Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning)

«Å fôre en laks»

Bidraget er en kortfilm som dokumenterer ernæringsutviklingen for laks. Målet er å generere kunnskap om oppdrettsnæringen med utgangspunkt i fôring.

Juryen mener at kunnskapen som formidles i «Å fôre en laks» holder høy faglig kvalitet og er formidlet på en svært god og lett tilgjengelig måte. Bidraget viser hvor viktig det er med forskning for å kunne videreutvikle en av Norges viktigste næringer, ikke minst på bakgrunn av virkninger på havmiljøet.

Se bidraget her (YouTube)

Gunnar Hartvigsen, UiT – Norges arktiske universitet

«Selvhjelpssystemer for behandling av diabetes»

Bidraget viser hvordan selvhjelpssystemer på både smarttelefoner (app) og smartklokker (Pebble) kan hjelpe folk med diabetes i hverdagen. Både klokke og telefon kan minne bruker på medisinering, gjøre loggføring enklere og bedre samarbeidet med lege.

Juryen mener bidraget viser med eksempler god forståelse for den samfunnsmessige betydningen av FoU generelt og tematikken i bidraget spesielt. Dette gjøres med en levendegjørende framstilling og god formidlingsmåte.

Les bidraget her (pdf)

Anne Sverdrup-Thygeson og Tone Birkemoe, NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet)

«Billebonanza»

Bidraget viser billenes rolle i nedbrytningsprosesser i skogen. Det rettes fokus på samspillet mellom blant annet småkryp og sopp, som omtales som skogens ryddemannskap. Insektene beskrives som små, økologiske ingeniører, som gjennom sitt virke skaper strukturer som andre organismer er avhengig av.

Juryen mener at «Billebonanza» har en tydelig profil og belyser viktigheten av naturens små og store samspill. Tematikken er viktig, relevant og formidles her på en levende, morsom og god måte. Bruk av billedmateriale levendegjør også bidraget.

Les bidraget her (pdf)

Ragnhild Hutchison, Prosjektgruppen for historiske toll- og skipsanløpslister

«Historiske toll- og anløpslister»

Bidraget transkriberer toll- og skipsanløpslister fra 1700-tallet og gjør det tilgjengelig i en søkbar database på nettstedet toll.lokalhistorie.no. Prosjektet, som springer ut fra et delprosjekt i Forskningsrådets Grunnlovssatsing, utvikler et undervisningsopplegg som skal gjøres tilgjengelig på undervisningsportalen ndla.no. Her skal målgruppen, som særlig er skoler, museer, lokalhistoriske miljøer og forskere, få ny kunnskap om og muligheter til refleksjoner rundt Norges posisjon i det verdensomspennende handelsnettverket. Initiativet er støttet av Norsk Folkemuseum, Norsk Maritimt Museum og Norsk lokalhistorisk institutt.

Juryen mener at bidraget er av høy kvalitet. Det er også et godt eksempel på viktigheten av grunnforskning. Prosjektgruppen viser på en fin måte hvordan historieforskningen bidrar til å øke forståelsen av prosessene som skaper og driver økonomisk utvikling.

Les bidraget her (pdf)

Hjernekraftprisen 2014
Hjernekraftprisen 2014