Forskningspolitisk seminar 2020

Årets forskningspolitiske seminar ble arrangert digitalt tirsdag 10. november 2020 kl. 09:00–12:15. Her finner du program, presentasjon av innlederne og lenke til opptak av sendingen.

Article Image

(#forskpol20)

Forskningsinstitusjonene er blitt stadig større. Og stadig likere. Ofte står de i et krysspress mellom politisk styring, regionale behov, næringsinteresser og faglig autonomi. Kunnskapsdepartementet har varslet en stortingsmelding om hvordan akademia skal styres. Andre har tatt til orde for en tillitsreform i hele offentlig sektor. Vi tar debatten: Hvem skal styre forskningen, og hvor går grensene for styring?

På dette seminaret spør vi

 • Hva slags finansiering og styring gir best forskningskvalitet?
 • Hva skjedde med høyskoleoppdraget?
 • Skjer det en direktoratisering av kunnskapssektoren?
 • Er akademisk frihet og universitetsdemokrati mer enn avleggse privilegier og tåpelig nostalgi?
 • Er det noe galt med konkurranseutsetting, resultat- og målstyring i offentlig sektor, og hva er eventuelt alternativet?

Til å belyse og diskutere dette bidrar:

 • Mats Benner, professor og viserektor Ekonomihögskolan ved Lunds universitet
 • Jan Messel, forsker ved OsloMet
 • Ivar Bleiklie, professor emeritus i statsvitenskap UiB
 • Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind
 • Aase Marthe Johansen Horrigmo, statssekretær i Kunnskapsdepartementet (H)
 • Marit Arnstad, stortingsrepresentant (Sp)
 • John-Arne Røttingen, direktør Forskningsrådet
 • Gunnar Bovim, styreleder OUS og Innovasjon Norge
 • Petter Aasen, rektor ved USN
 • Svein Stølen, rektor ved UiO
 • Aksel Tjora, professor i sosiologi og medlem av styret ved NTNU
 • Eli Smeplass, førsteamanuensis i yrkesfagspedagogikk ved NTNU og organisator for ProtestPub og New University Norway
 • Kristin Clemet, leder for Civita
 • Hilde Nagell, rådgiver i Tankesmien Agenda

Det blir også en presentasjon av vinnerne av Hjernekraftprisen for 2020 på seminaret.

Digitalt forspill: Fire innlegg om styring av forskning