Vinnere av Hjernekraftprisen 2020

Vinnere av Hjernekraftprisen for 2020 er Gunda Thöming (NIBIO) med bidraget «Tenke nytt», Christopher Henshilwood (UIB) med bidraget «Mother Africa», og Håvard R. Karlsen (NTNU) med bidraget «Replikasjonskrisa».

Article Image

Gunda Thöming. Foto: Erling Fløistad, NIBIO

Vinnerbidragene og juryens begrunnelse:

Hovedprisvinneren tildeles 80.000 kroner:

Gunda Thöming, NIBIO

«Tenke nytt»

I essayet gir Thöming et sammendrag av formidlingsarbeidet sitt til barn, ungdom og voksen, som hun jobber med i samfunnet ved siden av forskningsarbeidet angående dette viktige tema som angår oss alle.

Juryens omtale av bidraget:
Bidraget gjenspeiler nytenking i arbeidet med bruk av naturen selv som verktøy i bruk av plantevern i matproduksjonen. Ved å spille på lag med naturen og bruke mangfoldet som allerede finnes, viser Thöming hvordan vi kan redusere bruk av giftige plantevernmidler og bedre kvaliteten på matvareproduksjonen. Bidragsyteren legger vekt på at hennes forskning skal formidles til samfunnet rundt, både barn, ungdom og voksne, og det gjør hun på en fin og lettfattelig måte. Forskningen har relevans og nytteverdi for matprodusenter, og mat er relevant for de fleste av oss.

Les bidraget (pdf)

Gunda Thöming

Forsker ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) på Ås. Vinner av Hjernekraftprisen 2020 for bidraget «Tenke nytt».

To bidrag deler andreplassen og tildeles 60.000 kroner hver:

Håvard R. Karlsen, Institutt for psykologi, NTNU, Trondheim

«Replikasjonskrisa»

Bidraget er en kort film om replikasjonskrisa og viktigheten av å replikere.

Juryens omtale av bidraget:
Bidragsyteren stiller spørsmål om vi kan store på forskningen innen psykologifaget? Karlsen viser ved bruk av en kort film, hvordan vitenskapen lykkes dersom en er refleksiv og stiller spørsmål ved egne konklusjoner. Med tydelig formidlingsglede og humor tar Karlsen oss med på en dristig søken etter universell sannhet. Mennesker søker etter utvilsomme bevis, men vitenskapen kan sjelden gi bastante ja og nei svar. Filmen tar oss med på en gjennomgang av forskningsresultater og utfordringer ved replikasjon i psykologifaget, og viser på en forståelig måte hvordan og hvorfor vitenskapelig framdrift er en kumulativ prosess, der en kan redusere tvil, men sjelden presentere klare svar.

Se filmen på YouTube

Håvard R. Karlsen

Stipendiat ved Institutt for psykologi, NTNU, Trondheim. Vinner av Hjernekraftprisen 2020 for bidraget «Replikasjonskrisa».

Christopher S. Henshilwood, SFF Centre for Early Sapiens Behaviour, Universitetet i Bergen

«Mother Africa – Welcome Home»

Bidraget er en beskrivelse av utstillingen «The Origins of Early Sapiens Behaviour –‘Mother Africa – Welcome Home’» som er designet og installert av forskere ved SapienCE-senteret i samarbeid med Iziko South Africa Museum i Cape Town.

Juryens omtale av bidraget:
Utstillingen er et resultat av 30 års utgravinger og forskning i området og viser Homo Sapiens og dermed hele menneskehetens felles opprinnelse i Cape-provinsen i Sør-Afrika. Utstillingen viser også det moderne menneskets evolusjon og at steinaldermennesket hadde et stort mangfold i bruk av land og hav omkring, både når det gjelder fangst og sanking av mat, men også bruk av gjenstander og kunst, som tidligere ikke har vært kjent om menneskets opprinnelse. Funnene som er gjort har universell betydning og utstillingen har fått mye oppmerksomhet. Utstillingen har bidratt til en bevissthet og utvikling av perspektiv om vår felles fortid, kulturelle opphav, identitet og arv. Det kan igjen bidra til viten om vår felles globale identitet og framtid. Ved å gå 100 000 år tilbake i tid kan vi finne grobunn for at framtiden ikke ligger ikke ligger i fremmedfrykt,  men i samarbeid som stammer fra en felles global menneskehet.

Les bidraget (pdf)

Christopher S. Henshilwood

Professor, director SFF Centre for Early Sapiens Behaviour, Universitetet i Bergen. Vinner av Hjernekraftprisen 2020 for bidraget «Mother Africa – Welcome Home».

I tillegg til pengepremien får prisvinnerne et diplom utformet av illustratøren Lars Fiske

Juryen har bestått av leder Tora Aasland (tidligere forskningsminister og leder av Unescokomiteen i Norge), Guro Elisabeth Lind (leder i Forskerforbundet), Andreas Tjernshaugen (sakprosaforfatter og redaktør i Store norske leksikon) og Andreas Trohjell (leder i Norsk studentorganisasjon).

hjernekraftprisen_2020.jpg
Hjernekraftprisen 2020