Digitalt forspill: Fire innlegg om styring av forskning

Forskningspolitisk seminar 2020: Hvem skal styre forskningen?
Her kan du se fire forhåndsinnspilte innlegg om styring av forskning.

Hva slags finansiering og styring gir best forskningskvalitet?

Mats Benner, professor og viserektor ved Ekonomihögskolan, Lunds universitet

(innlegget varer i 20 minutter)

Profesjonsutdanning på høyskolene – fortellingen om en tapt sjel?

Jan Messel, forsker ved OsloMet – storbyuniversitetet

(innlegget varer i 16 minutter)

Konkurranseutsetting, resultat- og målstyring i offentlig sektor – er det viktig, er det skadelig, finnes det alternativer?

Ivar Bleiklie, professor emeritus i statsvitenskap, Universitetet i Bergen

(innlegget varer i 20 minutter)

Fem steg mot en tillitsreform for kunnskapssektoren

Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind

(innlegget varer i 6 minutter)