Forskningspolitisk seminar 2019

Kan forskning redde verden?
Vi arrangerte forskningspolitisk seminar tirsdag 12. november 2019 på Radisson Blu Scandinavia, Holbergs plass. Her kan du se opptak av sendingen fra seminaret.

Article Image

#forskpol19

Kan forskning redde verden?
Bærekraftig forskning i det postfaktuelle samfunn

FNs klimapanel og naturpanel har kommet med en rekke alarmerende rapporter om jordens tilstand. Politikere og ulike andre samfunnsaktører synes å ha tro på at ny forskning skal sikre en bærekraftig framtid for kloden og nasjonen.

Vi spør om det er realistisk at forskningen kan redde verden, og hva som i så fall må til i form av ressurser og infrastruktur? Er vi villige til å gjøre nødvendige endringer i vår måte å leve på og drive næringsvirksomhet på, i tråd med forskningsbasert kunnskap? Vi vil også utfordre forskningssektoren selv på hvordan forskningen kan utføres mer bærekraftig.

– Kampen for bærekraft vinnes ikke uten hjernekraft
Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind åpnet seminaret

Vinnere av Hjernekraftprisen 2019
Hjernekraftprisen 2019 ble delt mellom to vinnere: Thea Grav Rosenberg og Anders Bryn.

Del 1: Etter FNs klimapanel og naturpanel – hva vet vi og hva må vi gjøre?

  • Oppdatert kunnskap fra FNs klimapanel og naturpanel
  • Regjeringens strategi for forskning og grønt skifte
  • Er oljeforskning bærekraftig?

Del 2: Ansvarlig forskning, forskningsformidling og politikk i en verden med falske nyheter og postfaktuell skepsis

  • Når forskning blir livsfarlig
  • Politikk og forskning – akademisk frihet, samfunnsoppdrag, debattklima
  • Dine fakta og mine fakta – media og forskning.

Presentasjoner

Bjørn Samset – Klimaendringene: Siste nytt (pdf)
Ivar Baste – The IPBES Global Assessment (pdf)
Karen-Lise S. Knudsen – Når forskning blir livsfarlig (pdf)

På seminaret møtte du

seniorforsker Bjørn Samset, CICERO Senter for klimaforskning,
Ivar Baste, seniorrådgiver i Miljødirektoratet og styremedlem i FNs naturpanel,
statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Rebekka Borsch (V),
Bård Vegar Solhjell, generalsekretær i WWF Verdens naturfond,
forskningsleder Karen Landmark, NCE iKuben
Jørgen Randers, professor emeritus i klimastrategi og tidligere rektor ved Handelshøyskolen BI,
adm. direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen,
Dag Rune Olsen, rektor ved Universitetet i Bergen og leder for Universitets- og høgskolerådet,
Astrid T. Sinnes, professor i utdanningsforskning, NMBU,
professor og oljeforsker Martin Fernø (UiB),
Merete Vadla Madland, oljeforsker og prorektor ved Universitetet i Stavanger,
stortingsrepresentant (vara) Kristoffer Robin Haug (MDG),
Rikard Gaarder Knutsen, statssekretær (Frp) i Olje- og energidepartementet, 
leder for Scholars at Risk Norge, Karen-Lise S. Knudsen (UiA), 
Hans Petter Graver, professor i jus (UiO) og preses i Det Norske Videnskaps-Akademi,
adm. direktør Norunn Myklebust (Norsk institutt for naturforskning / NINA),
Marte Øien, leder i Norsk studentorganisasjon (NSO),
professor Elisabeth Staksrud (UiO), leder for nasjonal forskningsetisk komite for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH),
stortingsrepresentant Jon Helgheim (Frp),
Bente Kalsnes, medieforsker og førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania,
Politisk redaktør i Aftenposten Trine Eilertsen,
Kristoffer Egeberg, ansvarlig redaktør Faktisk.no,
Professor Guro Elisabeth Lind, leder i Forskerforbundet

Debattledere: Anne Karin Sæther og Nina Kristiansen

Seminaret ble arrangert på Radisson Blu Scandinavia Hotel på Holbergs plass i Oslo; tirsdag 12. november (kl. 10–15).

#forskpol19