– Kampen for bærekraft vinnes ikke uten hjernekraft

Kampen mot klimaendringer og kampen for vitenskapen henger nært sammen, sa Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind da hun åpnet årets forskningspolitiske seminar.

Guro Lind åpner forskningspolitisk seminar 2019

Guro Lind åpner forskningspolitisk seminar 2019

«Kan forskning redde verden?» var spørsmålet da Forskerforbundet inviterte til sitt årlige Forskningspolitisk seminar – det 42. i rekken.

Et hovedtema på årets seminar var klima og bærekraft.

– Alle er enige om at forskningen har en nøkkelrolle i det grønne skiftet. Men er egentlig forskningen rigget for oppgaven?, spurte Lind i sin innledning.

– Vi må spørre oss om det er nok rom for risiko og langsiktighet i forskningen, og om vi bruker en stor nok andel av samfunnets ressurser på forskning, sa hun, og viste til at forskningsbevilgningene i årets statsbudsjett har realnedgang, mens totalbudsjettet øker.

Kanskje er likevel forskningssektorens viktigste rolle i det grønne skiftet å være en pådriver for kunnskapsbasert politikk, mente Lind.

– Bare i Saudi-Arabia og USA er det flere klimafornektere enn her i Norge. Kampen mot klimaendringer og kampen for vitenskapen henger nært sammen. Vi har én særlig viktig oppgave: Å gjenopprette tilliten til forskning, sa Lind, og avsluttet slik:

– Kampen for bærekraft vinnes ikke uten hjernekraft.

Følg livesending fra seminaret her

Twitter: #forskpol19