Vinnere av Hjernekraftprisen 2019

Vinnere av Hjernekraftprisen for 2019 er Thea Grav Rosenberg, som tildeles 100 000 kroner for bidraget «Barn, botox, alkohol og gambling», og Anders Bryn, som tildeles 100 000 kroner for bidraget «Natur i endring».

Utdeling av Hjernekraftprisen 2019

Foto: Julia Loge / Forskerforum

Vinnerbidragene og juryens begrunnelse:

Thea Grav Rosenberg, tidligere SIFO, nå ansatt i Medietilsynet

«Barn, botox, alkohol og gambling»

Bidraget er en film som viser de viktigste funnene fra SIFO-rapporten ‘Markedsføring og personvern i sosiale medier – en flermetodisk undersøkelse med barn som medforskere’. Rapporten er skrevet av Thea Grav Rosenberg, Kamilla Knutsen Steinnes og Ardis Storm-Mathisen, ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet. Filmen er produsert av Lisbeth Michelsen, Vaidas Misunas og  Aase Seglem Larsen i produksjonsselskapet 15sekunder.

Juryens omtale av bidraget:
Bidraget skårer høyt på relevans, originalitet, kvalitet og formidlingsglede. Filmen viser på en spennende og lettfattet måte, hovedfunnene fra et forskningsprosjekt som omhandler kommersiell utnytting av barn og unge i sosiale medier, og inkluderer barn som deltakere og medforskere.

«Screenshotmetoden» ble brukt til å samle bilder av reklame som ungdommer mottok på ulike sosiale medier. Barna og ungdommene mottok reklame for botox, alkohol og gambling. Bildene ble utstilt, og barna ga tilbakemeldinger på utstillingen ved bruk av «Emojimetoden». Barna reagerte negativt på at den digitale markedsføringen var skreddersydd etter alder, kjønn, etnisitet etc. Hvordan digital markedsføring påvirker barn og unge formidles på en glimrende måte gjennom denne filmen.

Se filmen på youtube

Thea Grav Rosenberg

Thea Grav Rosenberg var forsker ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet da hun vant Hjernekraftprisen 2019 for bidraget «Barn, botox, alkohol og gambling»

Anders Bryn, Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo

«Natur i endring»

Bidraget er et essay om prosjektet 'Natur i endring', et folkeforskningsprosjekt i regi av forskningsgruppa ”GEco” ved Naturhistorisk museum i Oslo og Den Norske Turistforening. Anders Bryn (bildet) er initiativtaker og prosjektleder, øvrige medlemmer av prosjektgruppa er vit. ass Inger Kristine Volden, PhD-student Peter Horvath, vit. ass Michal Torma og professor Frode Stordal.

Juryens omtale av bidraget:
Flott prosjekt om viktig og relevant tema, som viser samarbeid på tvers av fagfelt og sektorer. Prosjektet tar i bruk folkeforskning i praksis, ved at alle som går i fjellet kan  bidra til forskningsprosjektet ved å registrere av endringer av skoggrenser, via en nyutviklet app. Etterpå kan deltakerne se sine godkjente registreringer i et digitalt museum og på nettsiden www.naturiendring.no/resultater.

Resultatene av bidragene kan også ses på en midlertidig utstilling i det nye Klimahuset som Naturhistorisk Museum åpner i 2020. Folk flest kan dermed bli en liten del av dette forskningsprosjektet og data er tilgjengelig for alle.  Prosjektet er kreativt og originalt og bidraget skårer høyt på faglig kvalitet og formidlingsglede. Bidraget kommuniserer godt til et allment publikum.

Les bidraget (pdf)

Anders Bryn

Anders Bryn er professor ved Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, og vinner av Hjernekraftprisen 2019 for bidraget «Natur i endring».

I tillegg til pengepremien får prisvinnerne et diplom utformet av illustratøren Lars Fiske

Juryen har bestått av leder Tora Aasland (tidligere forskningsminister, nå leder av Unescokomiteen i Norge), Guro Elisabeth Lind (leder i Forskerforbundet), Andreas Tjernshaugen (sakprosaforfatter og redaktør i Store norske leksikon) og Marte Øien (leder i Norsk studentorganisasjon).

hjernekraftprisen_2019.jpg
Hjernekraftprisen 2019