Forskningspolitisk seminar 2023: Ekstrem oppussing av kunnskapssektoren? 

Regjeringen har varslet en «ekstrem oppussing» av universitets- og høyskolesektoren. Også resten av kunnskapssektoren er gjenstand for omorganisering og omprioritering. Samtidig er det trangere tider. Står kunnskapssektoren ved et veiskille?

Article Image

Forskningspolitisk seminar 2023 arrangeres tirsdag 7. november på Hotel Bristol i Oslo

Regjeringen har varslet en «ekstrem oppussing» av universitets- og høgskolesektoren. Også resten av kunnskapssektoren er gjenstand for omorganisering og omprioritering. Samtidig er det trangere tider. Står kunnskapssektoren ved et veiskille? Og hva må egentlig den varslede stortingsmeldingen om forskningssystemene løse? Hva ville sektoren prioritert, hvis den selv skulle pusse opp? 

Forskerforbundet inviterer til et forskningspolitisk seminar med plass til nye, store og annerledes ideer for fremtidens kunnskapspolitikk. Hvordan ser en nyoppusset kunnskapssektor ut hvis du fikk bestemme?

Forskningspolitisk seminar arrangeres tirsdag 7. november på Hotel Bristol i Oslo. 

Møteleder: Aksel Kjær Vidnes, redaktør forskning.no

09.30 – 10.00Registrering og kaffe / enkel servering
  
10.00 – 10.05

Velkommen

 Aksel Kjær Vidnes, møte- og debattleder
  

Del I: Regjeringens forskningspolitikk og dens konsekvenser

  
10.05 – 10.25

Regjeringens forskningspolitikk – en forskningsbasert analyse

 

Professor Magnus Gulbrandsen (TIK-senteret UiO), leder for Oslo Institute for Research on the Impact of Science (OSIRIS)

  
10.25 – 10.40

Regjeringens forskningspolitikk – slik regjeringen selv ser den

 

Forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch (Sp)

  

10.40 – 10.55

Konsekvenser av regjeringens forskningspolitikk – slik forskningssektoren opplever dem

 
 • Vidar Haanes, nestleder UHR-Forskning og rektor MF vitenskapelig høyskole
 • Anne Strømmen Lycke, styreleder Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA)
 • Guro Elisabeth Lind, leder Forskerforbundet
  
10.55 – 11.15Panelsamtale med sektoren og statsråden
  
11.15 – 11.30Spørsmål fra salen til panelet
  
11.30 – 12.15Lunsj
  

Del II: Hvor må Norge være i 2030 og hvilken forskningspolitikk tar oss dit?

  
12.15 – 12.40

Oppussing for nysgjerrighetsdreven og anvendt forskning

 
 • Camilla Stoltenberg, konsernsjef i forskningsinstituttet NORCE
 • Guri Rørtveit, professor og instituttleder ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB
  
12.40 – 13.15

Oppussing for forskning i kommunene og forvaltningen

 
 • Monica Fossnes Petersson, avdelingsdirektør for innsikt og innovasjon i KS
 • Ragnhild Lied, leder Unio
 • Ole Marius Hylland, seniorforsker Telemarksforskning
  

13.15 – 13.30

Utdeling av Forskerforbundets hjernekraftpris 2023

  
13.30 – 13.45Kaffepause
  
13.45 – 14.15Hva vil du overhale og hvordan?
 
 • Danmark – ekstrem makeover som gikk feil?
 • Utvalgte interessenter med sine oppussingsprosjekter
 • Hva vil salen pusse opp?
  
14.15 – 14.55

Forskningsoppussing for et godt samfunn og bærekraftig næringsutvikling

 
 • Tore Rem, professor i litteratur og direktør UiO:Demokrati
 • Trine Skei Grande, politisk rådgiver/direktør bærekraft i Footprint / Sopra Steria
 • Klaus Mohn, rektor ved Universitetet i Stavanger
  
14.55 – 15.00

Oppsummering av hva vi har lært og hva vi tar med oss

 

Guro Elisabeth Lind, leder Forskerforbundet

  

 

Last ned programmet som pdf

Med forbehold om endringer

Sandra Borch

Forsknings- og høyere utdanningsminister (Sp)

Magnus Gulbrandsen

Professor, TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur ved Universitetet i Oslo og leder for Oslo Institute for Research on the Impact of Science (OSIRIS)

Vidar Haanes

Universitets- og høgskolerådet (UHR).
Nestleder i UHR-Forskning og rektor ved MF vitenskapelig høyskole

Anne Strømmen Lycke

Styreleder Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA) og administrerende direktør NORSAR

Camilla Stoltenberg

Konsernsjef, forskningsinstituttet NORCE
(fra 1. oktober 2023)

Trine Skei Grande

Politisk rådgiver/direktør bærekraft i Footprint/ Sopra Steria og styreleder Norges institusjon for menneskerettigheter (NiM), PRIO og Oslo museum

Tore Rem

Professor ved Universitetet i Oslo, direktør for UiO:Demokrati

Monica Fossnes Petersson

Avdelingsdirektør for innsikt og innovasjon i kommunesektorens interesseorganisasjon KS

Guri Rørtveit

Professor og instituttleder ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen, nestleder for Bergen senter for etikk og prioritering (BCEPS)

Ole Marius Hylland

Seniorforsker ved Telemarksforskning

Guro Elisabeth Lind

Leder av Forskerforbundet og professor, Oslo universitetssykehus

Ragnhild Lied

Leder, hovedorganisasjonen Unio

Klaus Mohn

Rektor ved Universitetet i Stavanger, professor i industriell økonomi

 

#forskpol23