Forskningspolitisk seminar 2023

Ekstrem oppussing av kunnskapssektoren? 
Vi arrangerte Forskningspolitisk seminar tirsdag 7. november 2023 på Hotel Bristol i Oslo. Her kan du se opptak av seminaret.

Article Image

Illustrasjon: Lars Fiske

09.30 – 10.00Registrering og kaffe / enkel servering
  
10.00 – 10.05

Velkommen

 Møte- og debattleder Aksel Kjær Vidnes, redaktør forskning.no
  

Del I: Regjeringens forskningspolitikk og dens konsekvenser

  
10.05 – 10.20

Regjeringens forskningspolitikk

 

Forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch (Sp) 

  
10.20 – 10.40

Regjeringens forskningspolitikk – en forskningsbasert analyse

 

Professor Magnus Gulbrandsen, TIK-senteret UiO

  

10.40 – 10.55

Konsekvenser av regjeringens forskningspolitikk – slik forskningssektoren opplever dem

 
 • Vidar Haanes, nestleder UHR-Forskning og rektor MF vitenskapelig høyskole
 • Anne Strømmen Lycke, styreleder Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA)
 • Guro Elisabeth Lind, leder Forskerforbundet
  
10.55 – 11.15Panelsamtale med sektoren og statsråden
  
11.15 – 11.30Spørsmål fra salen
  
11.30 – 12.15Lunsj
  

Del II: Hvor må Norge være i 2030, og hvilken forskningspolitikk tar oss dit?

  
12.15 – 12.40

Oppussing for nysgjerrighetsdreven og anvendt forskning

 
 • Camilla Stoltenberg, konsernsjef NORCE
 • Guri Rørtveit, professor og instituttleder ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB
  
12.40 – 13.15

Oppussing for forskning i kommunene og forvaltningen

 
 • Hedda Eilertsen Barvik, spesialrådgiver KS
 • Ragnhild Lied, leder Unio
 • Ole Marius Hylland, seniorforsker Telemarksforskning
  

13.15 – 13.30

Utdeling av Forskerforbundets hjernekraftpris 2023

  
13.30 – 13.45Kaffepause
  
13.45 – 13.55Danmark: Den perfekte stormen eller ekstrem makeover som gikk feil?
 
 • Frederik Hertel, lektor Aalborg Universitet og nestformann DM universitet
  
13.55 – 14.15Hva vil du overhale og hvordan?
 
 • Utvalgte interessenter med sine oppussingsprosjekter
 • Hva vil salen pusse opp?
  
14.15 – 14.55

Forskningsoppussing for et godt samfunn og bærekraftig næringsutvikling

 
 • Tore Rem, professor i litteratur og direktør UiO:Demokrati
 • Trine Skei Grande, direktør bærekraft i Sopra Steria – Footprint
 • Klaus Mohn, rektor ved Universitetet i Stavanger
  
14.55 – 15.00

Oppsummering av hva vi har lært og hva vi tar med oss

 

Guro Elisabeth Lind, leder Forskerforbundet

  

Programhefte (pdf)

Med forbehold om endringer

Sandra Borch

Forsknings- og høyere utdanningsminister (Sp)

Magnus Gulbrandsen

Professor, TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur ved Universitetet i Oslo og leder for Oslo Institute for Research on the Impact of Science (OSIRIS)

Vidar Haanes

Universitets- og høgskolerådet (UHR).
Nestleder i UHR-Forskning og rektor ved MF vitenskapelig høyskole

Anne Strømmen Lycke

Styreleder Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA) og administrerende direktør NORSAR

Guro Elisabeth Lind

Leder av Forskerforbundet og professor, Oslo universitetssykehus

Camilla Stoltenberg

Konsernsjef, forskningsinstituttet NORCE

Guri Rørtveit

Professor og instituttleder ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen, nestleder for Bergen senter for etikk og prioritering (BCEPS)

Hedda Eilertsen Barvik

Spesialrådgiver i kommunesektorens interesseorganisasjon KS, i området forskning, innovasjon og digitalisering.

Ragnhild Lied

Leder, hovedorganisasjonen Unio

Ole Marius Hylland

Seniorforsker ved Telemarksforskning

Tore Rem

Professor ved Universitetet i Oslo, direktør for UiO:Demokrati

Trine Skei Grande

Direktør bærekraft i Sopra Steria – Footprint, styreleder Norges institusjon for menneskerettigheter (NiM), PRIO og Oslo museum

Klaus Mohn

Rektor ved Universitetet i Stavanger, professor i industriell økonomi

Frederik Hertel

Lektor (Associate Professor) ved Aalborg Universitet og nestformann i fagforeningen DM universitet

Aksel Kjær Vidnes

Møte- og debattleder.
Redaktør forskning.no

Regjeringen har varslet en «ekstrem oppussing» av universitets- og høgskolesektoren. Også resten av kunnskapssektoren er gjenstand for omorganisering og omprioritering. Samtidig er det trangere tider. Står kunnskapssektoren ved et veiskille? Og hva må egentlig den varslede stortingsmeldingen om forskningssystemene løse? Hva ville sektoren prioritert, hvis den selv skulle pusse opp? 

Forskerforbundet inviterer til et forskningspolitisk seminar med plass til nye, store og annerledes ideer for fremtidens kunnskapspolitikk. Hvordan ser en nyoppusset kunnskapssektor ut hvis du fikk bestemme?

Forskningspolitisk seminar ble arrangert tirsdag 7. november på Hotel Bristol i Oslo. 

#forskpol23