Vil ha hele regjeringen med på sterkere forskningsinnsats

– Vi må mobilisere hele regjeringa til en sterkere forskningsinnsats. Forskning må spille en nøkkelrolle i alt vi gjør, sa statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel til Forskningspolitisk seminar.

Article Image

Statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel (Sp) innleder for Forskningspolitisk seminar

Statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel stilte opp på kort varsel da forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch måtte melde forfall til Forskningspolitisk seminar på grunn av sykdom.

– Vi må samarbeide mer og tettere, og jobbe mer langsiktig

Oddmund Løkensgard Hoel

Hoel innledet om regjeringens forskningspolitikk. Det de rundt 300 frammøtte lurte på, var om Borten Moes «ekstreme oppussing» av kunnskapssektoren stod ved lag – også etter byttet av statsråd.

– Ordene «ekstrem oppussing» ble brukt som en metafor for å sette ord på de langvarige utfordringene sektoren står overfor. Det handler blant annet om et stort søknadsbyråkrati, høy midlertidighet og kostbare byggeprosjekter. Dette har vi tatt tak i. Vi styrer mer overordnet, og gir mer myndighet til den enkelte institusjon og forsker. Og vi har ryddet opp i Forskningsrådet og dyre byggeprosjekter, sa Hoel.

Han oppfordret til sterkere samarbeid i forskningssektoren framover.

– Vi må samarbeide mer og tettere, og jobbe mer langsiktig. Forskningssystemet vårt settes på prøve i møte med aksellerende samfunnsendringer og et gjennomgripende teknologiskifte. Dette vil være kjernen i den kommende stortingsmeldingen om forskningsystemet, sa statssekretæren.

Dette samarbeidet må også gjelde regjeringen selv, sa Hoel.

– Vi må mobilisere hele regjeringa til en sterkere forskningsinnsats. Forskning må spille en nøkkelrolle i alt vi gjør, sa han.