SAIH

Forskerforbundet er medlem av Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond – SAIH.

SAIH ble etablert i 1961 av norske studenter og akademikere. 

Dette er SAIH

Vi jobber for at alle skal ha tilgang til god utdanning og akademisk frihet, slik at de kan bidra til mer rettferdige og inkluderende samfunn.

SAIH er en solidaritets- og bistandsorganisasjon som jobber med utdanningsbistand, informasjon og politisk påvirkning.

SAIHs motto er "Utdanning for frigjøring". Målet er sivil, politisk, økonomisk, sosial og kulturell frigjøring. Middelet er utdanning.

SAIHs medlemsorganisasjoner er:

  • Studentdemokratier ved universiteter og høyskoler
  • Landsomfattende interesseorganisasjoner for studenter
  • Styrer ved universiteter og høyskoler
  • Landsomfattende arbeidstakerorganisasjoner for akademikere

SAIHs arbeid finansieres av studenter i Norge gjennom SAIH-tierne. I dag bidrar mer enn 200.000 studenter ved universiteter og høgskoler over hele Norge med SAIH-tiere over semesteravgiften. 

De innsamlede midlene går til SAIHs prosjekter innen høyere utdanning og opplæring i Bolivia, Colombia, Nicaragua, Zimbabwe, Zambia, Sør-Afrika og Myanmar, og til informasjonsarbeid og politisk påvirkning i Norge.

Les mer om SAIH på saih.no