Internasjonal erfaringsutveksling om konsekvenser av Covid 19

Forskerforbundet deltok på møte i ETUCE HERSC (Higher Education & Research Standing Committee) 1. og 2. mars 2021.

Article Image

Et av hovedtemaene var naturlig nok konsekvenser av koronapandemien for ansatte og studenter i forskning og høyere utdanning. 

Et fellestrekk på tvers av landegrenser er utfordringer knyttet til digitalisering, bekymring for studentenes læring, for yngre forskere og for ivaretakelse av forskningsforpliktelsene. I mange land var det det allerede før pandemien en presset finansiell situasjon. Dette ser nå ut til å forsterkes.

Andre tema som ble diskutert var akademisk frihet, Bologna-prosessen, det europeiske forskningsområdet (ERA) samt utfordringer knyttet til opphavsrett i lys av så vel pandemien som overgangen til åpen forskning.

Les mer om HERSC-møtet her