ETUCE

Europaavdelingen av Education International (EI) heter European Trade Union Committee for Education (ETUCE).

ETUCE representerer 11 millioner medlemmer i 127 lærerorganisasjoner i 51 land.

ETUCE

The trade union federation and European social partner for education in Europe

ETUCE består av nasjonale fagforeninger for lærere og annet personell i hele utdanningssektoren, fra barnehager til universiteter og andre forskningsinstitusjoner. I tillegg til å være Education Internationals regionale struktur i Europa er ETUCE tilsluttet ETUC – European Trade Union Confederation.

ETUCE er også lærernes sosiale partner på europeisk nivå og forsvarer lærernes interesser overfor Europakommisjonen. ETUCE ble etablert i 1997.

ETUCE har disse målsettingene

 • Å fremme og implementere målene til Education International i Europa.
 • Å gi råd til EIs hovedstyre om politikk og aktiviteter som skal gjennomføres i Europa, herunder svar på forslag fra andre internasjonale organisasjoner som OECD og UNESCO.
 • Å utvikle og vedlikeholde positive relasjoner med organisasjoner i Europa som har lignende målsettinger, som ETUC og PERC/ITUC.
 • Å vedta og fremme politikk overfor Europarådet og andre mellomstatlige organisasjoner på europeisk nivå som tar opp spørsmål som angår utdanningsfagforeninger.
 • Å fremme utviklingen av sterke uavhengige og demokratiske utdanningsfagforeninger i hele Europaregionen.
 • Å vedta og fremme politikk i EU- og EFTA-saker.
 • Å representere medlemsorganisasjonene i EUs høringsstrukturer og møter.
 • Å respondere på forslag, politikk og beslutninger i EU som påvirker medlemmene av utdanningsfagforeninger i Europa.
 • Å utvikle og gjennomføre prosjekter og programmer som fremmer interessene til utdanningsfagforeninger i hele Europaregionen og spesielt i EU/EFTA-land.
 • Å være den sosiale partneren for ansatte i utdanningssektoren i EUs sosiale dialogprosess.
 • Å være den hovedsammenslutningen som representerer utdanningsfagforeningene i ETUCs strukturer.