For an Education-led Recovery!

ETUCE samler og representerer utdanningsorganisasjoner i 51 europeiske land, og har til sammen 11 millioner medlemmer. 5. og 6. juli arrangerte ETUCE ekstraordinær digital konferanse under overskriften «For an Education-led Recovery».

Article Image

ETUCE Conference 2021

Konferansen samlet 200 fagforeningskollegaer fra organisasjoner i hele Europa. Forskerforbundet deltok med nestleder Kristin Dæhli og fagsjef Jorunn Dahl Norgård.

Korona-pandemiens konsekvenser for utdanning og forskning, arbeidsvilkår, læring, inkludering og medbestemmelse var bakteppe for diskusjoner og vedtak.

– Politikken som nå er vedtatt er et godt utgangspunkt for ETUCE sitt videre arbeid, særlig med tanke på medbestemmelse og påvirkning på europeisk nivå, mener Kristin Dæhli.

Hun understreker verdien av tett europeisk samarbeid.

– Vi må ivareta og styrke medlemmenes faglig autonomi i møte med initiativ og samfunnstrender som innskrenker handlingsrommet. Det gjør vi best når vi står samlet. Samtidig får vi inspirasjon til vårt eget arbeid. Resolutionen «Campaigning for a better future for higher education and research» beskriver utfordringer vi er godt kjent med i Norge og som er forsterket under pandemien, sier hun.

Hun trekker også frem en egen resolusjon om bærekraft.

– Vi stiller oss fullt og helt bak resolusjonen om klimakrisen og fagforeningenes rolle i arbeidet for en bærekraftig og inkluderende samfunnsutvikling. Her er utdanning og forskning nøkkelen for å lykkes, avslutter Dæhli.

Les mer om konferansen og vedtakene her