ETUCE-konferanse i Budapest 2012

ETUCE-konferansen i Budapest hadde som overordnet tema "Promoting Public Sector Education in an Age of Austerity" – hvordan sikre offentlig utdanning i ei tid med finanskrise.

Fra Norge deltok representanter fra Forskerforbundet, Utdanningsforbundet og Skolenes Landsforbund på ETUCE-konferansen, som samlet over 300 deltakere fra hele Europa.

European Trade Union Committee for Education (ETUCE) er Education Internationals (EI) regionale struktur i Europa. ETUCE representerer 12,2 millioner medlemmer i 135 lærerorganisasjoner i 46 land.

Sentrale utdanningspolitiske spørsmål sto på agendaen på konferansen. Konferansens hovedtema var finanskrisas innvirkning på utdanningssystemene på alle nivåer. Det ble også lagt fram policydokumenter om yrkesfagene (vocational education and training), arbeidsrelatert stress, barnehage og skoleledelse.

ETUCE-konferansen vedtok en egen uttalelse om høyere utdanning og forskning:
Fighting the Crisis an Essential Contribution of Higher Education and Research (pdf)

Konferansen, som er ETUCEs øverste organ, møtes hvert 4. år og velger ETUCEs president, visepresidenter og styre. Som ny president ble valgt Christine Blower fra National Union of Teachers (UK).