Digitalt HERSC-møte

Forskerforbundet deltok på møte i ETUCE HERSC (Higher Education & Research Standing Committee) 29. og 30. september 2020. Koronapandemien var et hovedtema.

Article Image

Gjennom våren 2020 er det lagt ned en formidabel innsats for å ivareta studentene. Nå rammes mange land av økte smittetall og usikkerhet rundt studiestart, mangelfull tilrettelegging for digital undervisning og lite tid til å ivareta forskningsforpliktelsene.

I flere land var det allerede før pandemien en presset finansiell situasjon. Dette ser nå ut til å forsterkes. Andre tema som ble diskutert på møtet var Bologna-prosessen og en uttalelse om akademisk frihet som vil ferdigstilles til ministermøtet i november. HERSC diskuterte også enkelte EU-initiativer, og ga foreløpige innspill til målet om å utvikle et rammeverk for forskerkompetanse til representanter for EU kommisjonen.

Les mer om HERSC-møtet