Det nærmer seg nytt ministermøte i Bologna-prosessen

Forskerforbundet var blant deltakerne da fagforeninger innenfor forskning og høyere utdanning var samlet til HERSC-møte i Brussel 27. og 28. februar. HERSC (Higher Education & Research Standing Committee) er en komite i ETUCE (European Trade Union Committee for Education), og her diskuteres felles utfordringer for akademia.

Article Image

Deltakerne på HERSC-møtet i Brussel 27. og 28. februar 2024.

Denne gangen var det kommende ministermøtet i Bologna-prosessen blant hovedsakene. Møtet finner sted i Tirana i Albania 29. og 30. mai. Da skal utdanningsministrene vedta et nytt kommunike og med det stake ut mål og prioriteringer for videre samarbeid. 

HERSC er en viktig arena for erfaringsutveksling om akademisk frihet, arbeidsvilkår, finansiering og styring av høyere utdanning og forskning, sier fagsjef Jorunn Dahl Norgård. Gjennom HERSC har vi nå jobbet fram fagforeningenes felles krav til Bologna-prosessen. 

– Dette er resultat av et påvirkningsarbeid som har pågått over lang tid. Da det forrige kommunikeet ble vedtatt i Roma i 2020, lyktes vi med å få inn tydelige formuleringer om betydningen av arbeidsvilkår for kvaliteten i høyere utdanning. Det er ingen selvfølge og det er viktig at det videreføres, sier Norgård.

HERSC_feb24_2.jpg
Fagsjef Jorunn Dahl Norgård representerte Forskerforbundet på HERSC-møtet

Bologna-prosessen kjennetegnes av høye ambisjoner for studentenes læring. Det er bra, samtidig ser vi flere og flere eksempler på en stadig mer presset økonomi og tøffere arbeidssituasjon for de ansatte. Det er vår jobb å stadig minne ministrene om at «teachers' working conditions are students' learning conditions», understreker Norgård. 

På HERSC møtet fikk fagforeningene også en statusrapport om EU-kommisjonens arbeid med rammeverk for akademiske karrierer. Her kommer EUs anbefalinger om kort tid, og da vektlegges blant annet arbeidsvilkår, akademisk frihet, mangfold og likestilling. 

– EU har de to siste årene for alvor satt søkelys på forskerkarrieren og akademiske karrierer. De har flere ganger besøkt HERSC og jeg opplever at de er lydhøre for innspillene som kommer fra fagforeningene. De er fullt klar over utfordringer knyttet til midlertidighet og de vet at gode arbeidsvilkår er viktig for å rekruttere og beholde forskerkompetanse både i og utenfor UH-sektoren. 

Her er det flere paralleller til prosesser som pågår nasjonalt. Dermed er det viktig for Forskerforbundet å holde seg godt orientert om de ulike EU-initiativene og påvirke der vi kan, blant annet gjennom ETUCE, påpeker Norgård.

Les mer her: 

ETUCE Call to the ministers 

ETUCE Reply to European Commission´s Consultation on Proposal for a recommendation on attractive and sustainable careers in higher education