– You don't save the planet on a six month contract!

Forskerforbundet deltok på ETUCEs konferanse i Athen, Hellas 26.–28. november 2018, og tok til orde for felles europeisk samarbeid om tryggere og faste jobber innen forskning og høyere utdanning og et sterkere vern om akademisk frihet.

Article Image

Konferansen vedtok enstemmig en resolusjon om akademisk frihet: Strengthening Academic Freedom in Europe.

Resolusjonen gir ETUCE et mandat til å arbeide videre med akademisk frihet både knyttet til urovekkende krenkelser i enkelte europeiske stater, men også med tanke på markedsorientering, privatisering og konkurranseutsetting av finansieringen av forskning og høyere utdanning i hele Europa. Også på europeisk nivå trekker man linjene mellom jobbtrygghet og akademisk frihet.

I diskusjonen om midlertidighet og arbeidsvilkår ble høyere utdanning særlig trukket fram, og ETUCE/HERSC vil se på mulighetene for en felles europeisk kampanje mot midlertidig tilsetting i høyere utdanning. Forskerforbundets delegater deltok i debatten og en kommentar fra vårt innlegg om det vanskelige i å redde jorda på en seks måneders kontrakt, ble notert ned som en god «slogan» for en slik kampanje.

Les mer om konferansen på ETUCES sider (in English)

European Trade Union Committee for Education (ETUCE) er Education Internationals regionale struktur i Europa. ETUCE representerer 11 millioner medlemmer i 132 lærerorganisasjoner i 51 land.

ETUCE er også lærernes sosiale partner på europeisk nivå og forsvarer lærernes interesser overfor Europakommisjonen. ETUCE ble etablert i 1997.

ETUCE består av nasjonale fagforeninger for lærere og annet personell i hele utdanningssektoren, fra barnehager til universiteter og andre forskningsinstitusjoner.