Verdenskongress i Education International 2011

Den globale lærerorganisasjonen Education International arrangerte sin sjette verdenskongress i Cape Town fra 22. til 26. juli 2011.

Article Image

Fra åpningen av kongressen i Cape Town

Education International (EI) er verdens største globale fagforening, og representerer over 30 millioner ansatte på alle nivå i utdanningssektoren, fra hele 173 forskjellige land.

På kongressen deltok i alt 1 800 delegater og observatører fra EIs medlemsorganisasjoner i hele verden, hvorav tre delegater fra Forskerforbundet.

Det gjennomgående temaet for kongressen var "Å skape fremtiden gjennom kvalitet i utdanningen" (Building the future through quality education). Dette er også tittelen på EIs første overordnede politiske plattform, som ble vedtatt på kongressen etter lang tids forarbeid og flere høringsrunder blant medlemsorganisasjonene.

Policydokumentet omhandler hele utdanningssystemet fra barnehage til livslang læring, og er inndelt i åtte kapitler:

  1. Promoting Education as a Public Good
  2. Improving the Quality of Education
  3. Promoting Equality through Inclusive Education
  4. Promoting Teaching as a Profession
  5. Strengthening Trade Unions as an Essential Part of Civil Society
  6. Promoting Solidarity in Education at the International level
  7. Improving the use of Technology for Quality Education
  8. Promoting Education for Living and for Life

I tillegg til den politiske plattformen vedtok kongressen en rekke uttalelser om ulike temaer; blant annet om klimapolitikk, likestilling, organisasjonsbygging og rekruttering, copyrightavtaler, og behovet for økt satsing på utdanning og forskning i den globale finanskrisen.

Ved åpningen av kongressen fredag 22. juli talte blant andre Sør-Afrikas visepresident Kgalema Motlanthe samt de to statsrådene for grunnutdanning og for høyere utdanning. Lokale artister bidro med kunstneriske innslag av høy kvalitet.

Lørdag 23. juli åpnet kongressen med ett minutts stillhet for ofrene for terrorangrepene i Norge. Fra talerstolen holdt generalsekretær Fred van Leeuwen en appell:

"EI World Congress is appalled by the violent attack on a youth camp and government buildings in Oslo. This Congress expresses its deep sympathy and solidarity with the people of Norway, with the families of the victims and with all those affected by these terrible events. Those who foment violence struck yesterday at the home of the Nobel Peace Prize. Educators of the world condemn the acts of those who would descend us into darkness. We re-affirm our commitment, more than ever, to building bridges of understanding by strongly rejecting extremism in all its forms."

Kongressen gjenvalgte Susan Hopgood (Australia) som president og Fred van Leeuwen (Nederland) som generalsekretær for den neste fireårsperioden. EI har en visepresident fra hver region, og Utdanningsforbundets nestleder Haldis Holst ble gjenvalgt som visepresident fra Europa