Verdenskonferanse for høyere utdanning og forskning 2014

Education Internationals 9. verdenskonferanse for medlemsorganisasjonene som organiserer ansatte i høyere utdanning og forskning ble avholdt i Brussel 10.-12. november 2014.

Article Image

Den norske delegasjonen på konferansen: (f.v.) Ingrid Convery, Karin Elizabeth Torp og Ragnhild Lied fra Utdanningsforbundet, Jon W. Iddeng og Unn Rognmo fra Forskerforbundet.

Rundt 80 delegater fra hele verden var samlet i Brussel for å diskutere trender og utfordringer vi står foran innenfor høyere utdanning og forskning, med vekt på privatisering og kommersialisering. Fra Norge deltok delegater fra Forskerforbundet og Utdanningsforbundet.

Noen av temaene som ble diskutert var

  • Redegjørelse om situasjonen for ansatte i høyere utdanning og forskere på alle kontinenter
  • MOOC ( Massive Open Online Courses) og tilgang og kvalitet
  • Undervisning for fremtiden
  • Organisering av ansatte i høyere utdanning
  • Økningen av private høyere utdanningsinstitusjoner

Utdanningsforbundets leder Ragnhild Lied holdt en innledning der hun understreket viktigheten av at dagens lærerorganisasjoner tar et ansvar for å involvere seg i ledelse og styring av utdanningen. Med eksempel fra lærerorganisasjonenes streik i sommer viste hun til at profesjonsfaglig argumentasjon har gjennomslagskraft.

Høyere utdanning og forskning er et offentlig gode, sa EIs generalsekretær Fred van Leuwen i sin åpningstale. Høyere utdanning kan bare ivareta, utvikle og formidle kunnskap hvis det finnes tilstrekkelig offentlige midler tilgjengelig til å fri forskning, hvis institusjonene er frie fra eksternt press og hvis forskere har akademisk frihet og gode lønns og arbeidsvilkår.