Lærerik og inspirerende verdenskongress i Education International

Forskerforbundet deltok på Education Internationals 7. verdenskongress i Ottawa, Canada fra 21. til 26. juli 2015, og fulgte diskusjonen om ny politikk for den neste fireårsperioden.
– Fagorganisasjoner fra hele verden er opptatt av kvalitet i utdanningen, fra barnehage til universitet, sier Forskerforbundets leder Petter Aaslestad.

Article Image

Generalsekretær Hilde Gunn Avløyp og forbundsleder Petter Aaslestad deltok på kongressen

Kampen mot privatisering og kommersialisering av utdanning vil stå sentralt i de neste årene og inngår i den store kampanjen Unite for Quality Education; en kampanje som har fått enorm oppmerksomhet verden over og gjør at EI har en naturlig plass rundt bordet når utdanning diskuteres i OECD, UNESCO og andre internasjonale fora.

En rekke fagforbund for høyere utdanning var representert på kongressen, og egne seksjoner var knyttet til kampen mot midlertidige ansettelser og for akademisk frihet.
– Det er gledelig at EI nå har vedtatt å arbeide spesielt for akademisk frihet, sier Forskerforbundets leder Petter Aaslestad.

– Fagorganisasjoner fra hele verden er opptatt av kvalitet i utdanningen, fra barnehage til universitet, sier Petter Aaslestad. Det gir styrke å vite at 32 millioner lærere er enige om det. Det skal vi ta med oss videre i vårt daglige arbeid.

– Det gjør varig inntrykk å høre om lærere som går på jobben med det for øye å gjøre en forskjell i unge menneskers liv, selv om det kan koste dem livet. Vi reiser herfra inspirert og med mange nye kontakter, avslutter Petter Aaslestad.

På kongressen ble Utdanningsforbundets nestleder Steffen Handal valgt inn i styret for Education International. Forskerforbundet gratulerer!

Education International (EI) er verdens største globale fagforening, og representerer over 30 millioner ansatte på alle nivå i utdanningssektoren, fra 170 forskjellige land. Fra Norge er Forskerforbundet, Utdanningsforbundet og Skolenes Landsforbund medlemmer.

På kongressen i Ottawa, som varte fra 21. til 26. juli, deltok mer enn 1 500 delegater og observatører fra EIs medlemsorganisasjoner i hele verden, hvorav tre delegater fra Forskerforbundet.