Internasjonal konferanse om høyere utdanning og forskning 2012

Den globale lærerorganisasjonen Education International arrangerte en konferanse for medlemsorganisasjonene i høyere utdanning og forskning, i Buenos Aires 25.-27. september 2012.

Article Image

På konferansen, som var den åttende i rekken, deltok 120 representanter fra EIs medlemsorganisasjoner, hvorav to fra Forskerforbundet.

Konferansen slo fast at høyere utdanning og forskning skal være en offentlig tjeneste, og at høyere utdanning skal være gratis. Det ble vedtatt en uttalelse som tar avstand fra den økende bruken av skolepenger i høyere utdanning. EI mener all bruk av skolepenger i høyere utdanning skal avskaffes.

Noen av de viktigste temaene som ble tatt opp til diskusjon på konferansen var den økte markedsrettingen av høyere utdanning, utdanning og intellektuell eiendom som handelsvare, den økte bruken av midlertidig ansettelse i sektoren samt den økende anvendelsen av "for-profit" styringsmodeller fra privat sektor på offentlige utdanningsinstitusjoner.

Økende bruk av midlertidige ansettelser ("casualisation") er et stort problem i den høyere utdanningssektoren, over hele verden. Arbeidet mot midlertidig tilsetting blir derfor en nøkkeloppgave for EI og medlemsorganisasjonene i tiden fremover.

Les mer:

EI Conference: Higher education and research a public service

Policy Statement on Tuition Fees (pdf)

Conclusions of the 8th EI Higher Education and Research Conference (pdf)