Opprop: Bevar opprykksmuligheten til førsteamanuensis!

Forskerforbundet har startet et opprop for å bevare muligheten for opprykk til førsteamanuensis for universitets- og høyskolelektorer.

Article Image

Forskerforbundets leder Guro Lind i debatt med forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Løkensgard Hoel. Nå ber Lind regjeringen om å legge et forslag til forskriftsendring i skuffen.

Regjeringen foreslår å fjerne opprykksmuligheten til førsteamanuensis som de mange tusen universitets- og høyskolelektorene har i dag.

Det er et uforståelig forslag, som bare vil bidra til dårligere karriereveier og mindre forskningsbasert undervisning. Forslaget bør legges tilbake i skuffen, og Forskerforbundet har derfor startet et opprop for å stanse forslaget til forskriftsendring.

Vi håper så mange som mulig vil signere og dele oppropet