Ny ledelse i FFTA

Trym N. Holbek er nyvalgt leder av FFTA - Forskerforbundets forening for teknisk-administrativt personale.
– Jeg vil få fram hvor viktig arbeidet vårt er for kunnskapssektoren, sier han.

Article Image

FFTA  er Forskerforbundets forening for teknisk/administrativt personale. Nylig hadde de sitt årsmøte i Trondheim, hvor det blant annet ble valgt ny ledelse.

Ny leder er Trym N. Holbek, som til daglig arbeider som seniorrådgiver ved Universitetet i Stavanger. Han er opptatt av å løfte fram det viktige arbeidet teknisk-administrativt ansatte gjør.

–  Skal vi forbedre våre lønns- og karrieremuligheter, må vi synliggjøre kompetansen vår og hvor viktig den er for at kunnskapssektoren skal løse sitt samfunnsoppdrag, sier han.

Han overtar ledervervet etter James Hosea ved NHH.

–  Jeg er opptatt av å videreføre det flotte arbeidet min forgjenger og styret har gjort, og skape et godt samarbeid både innad i FFTA og med resten av Forskerforbundet. Det er utrolig viktig å involvere folk i prosesser, så alle opplever å ha en stemme og kan ha et eierskap til de beslutningene som tas, sier Holbek.

Han tror foreningen har potensiale til å vokse seg enda større.

–  FFTA har en strategi som prioriterer å øke synligheten og styrke karriereutviklingen for vår gruppe. Vi skal også fortsette å bygge organisasjonen i samarbeid med lokallagene og FF sentralt. Her vil rekrutteringsarbeidet stå i sentrum, og vi har et stort potensial! I tillegg fortsetter vi med å arrangere spennende seminarer og nettverksmuligheter, oppsummerer den nyvalgte lederen.

Er du teknisk-administrativt ansatt? Da kan du bli med i FFTA