– Det vil bli flere kutt

Revidert nasjonalbudsjett møter ikke den alvorlige økonomiske situasjonen i høyere utdanning, mener Guro Lind. Men hun gir regjeringen ros for ett tiltak.

Article Image

Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind mener den økonomiske situasjonen ved universiteter og høyskoler er alvorlig, og forventer flere kutt i forskning og studietilbud.

Økonomien ved universiteter og høyskoler er presset. Studietilbud legges ned, de ansatte gis mindre tid til forskning og og flere steder forberedes det nedbemanning.

Situasjonen har bygget seg opp over tid. Først med mangeårige «effektiviseringskutt» under regjeringen Solberg, deretter med «målrettede» kutt fra dagens regjering. 

I budsjettavtalen regjeringen inngikk med SV sist høst, ble dessuten priskompensasjonen til de statlige UH-institusjonene redusert. Resultatet var et ytterligere kutt i rammebevilgningen på 50 millioner kroner. Dermed ble økonomien til statlige universiteter og høyskoler enda mer presset. Og nå ser vi konsekvensene, mener Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind.

– Regjeringen har forsøkt å skape et inntrykk av at høyere utdanning i Norge er overfinansiert og lite produktiv, og har brukt kunnskapssektoren som salderingspost. Nå ser vi konsekvensene, i form av kutt i studietilbud, forskningstid og stillinger ved institusjoner over hele landet. Regjeringen burde sett alvoret i dette og kommet med tiltak i revidert, sier Lind.

Hun mener regjeringen ikke følger opp sine egne ambisjoner og løfter.

– Regjeringen har store ambisjoner for forskning og høyere utdanning, og har selv satt i gang flere satsinger. Sist med profesjonsmeldingen, som skal sikre bedre utdanning av flere lærere og sykepleiere. Det blir tøft for å institusjonene å levere på slike satsinger, når de samtidig må kutte i aktiviteten, mener Lind.

Hun mener det er helt nødvendig at det kommer friske midler i høstens statsbudsjett.

– Den økonomiske situasjonen er alvorlig. Uten økte ressurser vil det bli flere tøffe kutt, som går ut over tilbudet til studentene. Det kan blant annet bety nedleggelse av små, men viktige fagtilbud, og mindre tid til viktig forskning for samfunnet vårt. Det er nå helt avgjørende at regjeringen legger fram et godt kunnskapsbudsjett til høsten, sier Lind.

Én budsjettnyhet gjør likevel Lind fornøyd. Regjeringen vil oppheve den årlige rammen på 500 millioner til retur-EU i Forskningsrådet. Det gir økt fleksibilitet og betyr at det blir lettere for norske forskningsmiljøer å hente forskingsmidler fra Horisont Europa hjem til Norge.

– Dette har vært et et viktig budsjettkrav for oss, og at det nå er på plass betyr mye for forskningsmiljøene, ikke minst i instituttsektoren. Her fortjener regjeringen ros for å ha lyttet til innspill, skryter Lind.

Samleside: Statsbudsjettet