Vil sikre kunstfaglig ansatte fast jobb

Tre av fire kunstfaglig åremålsansatte ville heller hatt fast jobb.
– Regjeringen har varslet en storrengjøring i arbeidslivet. Den må også gjelde for kunstutdanningene, mener Guro Lind.

Article Image

Forskerforbundet har sammen med Creo undersøkt hva de kunstfaglig ansatte mener om bruken av åremål. Tilbakemeldingen var tydelig: De ønsker seg faste stillinger.

Sammen med Creo – LO-forbundet for kunst- og kulturarbeidere – har Forskerforbundet gjennomført en medlemsundersøkelse blant ansatte ved norske kunstutdanninger. Bakgrunnen er den utstrakte bruken av åremål ved kunstutdanningene, som blant annet Morgenbladet har skrevet en rekke saker om.

Se undersøkelsen her (pdf): Medlemsundersøkelse om bruken av kunstnerisk åremål (skriftserien 4/2023)

Institusjonsledere har argumentert med at åremål er noe de ansatte selv ønsker. Men Forskerforbundets undersøkelse tyder på det motsatte:

Tre av fire kunstfaglige åremålsansatte ville heller hatt en fast jobb, og halvparten av respondentene mener muligheten til å benytte seg av åremålsstillinger, blir misbrukt.

– Tilbakemeldingen fra de ansatte er helt tydelig. De ønsker seg faste jobber, i tråd med hovedregelen i norsk arbeidsliv. Når Stortinget nå snart skal behandle forslaget til ny Universitets- og høyskolelov, må adgangen til åremål strammes inn, mener forbundsleder Guro Lind.

Hun mener fleksibilitet og utveksling med praksisfeltet må løses på andre måter enn i dag.

– Tiden er moden for å sette seg ned ved institusjonene og si: Hvordan kan vi dekke behovene på en måte som er mindre belastende for de ansatte?, sier Lind til Morgenbladet (for abonnenter).

 

Se også – Forskerforbundets gjennomgang av forslaget til ny UH-lov