Ber NMBU sikre forlengelse for stipendiater med korttidsfravær

Sammen med Stipendiatorganisasjonene i Norge (SiN) oppfordrer Forskerforbundet styret ved NMBU om å sikre forlengelse for stipendiater og postdoktorer som har hatt korttidsfravær før 1. juli i år.

Article Image

Forskerforbundet vil sikre stipendiater og postdoktorer ved NMBU bedre rettigheter for forlengelse. Foto: NMBU

Denne høsten feiret Forskerforbundet et viktig gjennomslag i arbeidet for gode rettigheter for stipendiater og postdoktorer. Da sørget nemlig regjeringen for at også korttidssykefravær skulle gi grunnlag for forlengelse. Siden da har flere institusjoner sørget for at forskriftsendringen også skal gjelde fravær fra før 1. juli i år. I sitt siste styremøte før jul skal styret ved NMBU ta stilling til det samme.

Nå har Forskerforbundet og Stipendiatorganisasjonene i Norge (SiN) sendt et formelt brev hvor de oppfordrer NMBU om å gi forlengelse for korttidsfravær før 1. juli i år. 

"SiN og Forskerforbundet oppfordrer derfor NMBU og alle andre som ansetter stipendiater og postdoktorer om å gi forlengelse for korttidsfravær også før 1. juli 2023. NMBU kan ikke være bekjent av å være dårligst i klassen her. Dette er en liten utgift for virksomheten, men vil ha stor betydning for de det gjelder", heter det i brevet.

Forskerforbundet og SiN minner også om at bakgrunnen for forskriftsendringen er at kravet til 14 dagers sammenhengende fravær kan være i strid med likestillings- og diskrimineringslovens regler om usaklig forskjellsbehandling. Universiteter som velger å ikke gi forlengelse for korttidsfravær før 1. juli, kan derfor måtte regne med å bli klaget inn for diskrimineringsnemnda.