Gode nyheter for stipendiater med sykefravær

Stipendiater får nå krav på forlengelse også for korttidssykefravær.
– En gladnyhet. Dette har vi jobbet for lenge, og er viktig for mange stipendiater og postdoktorer, sier Guro Lind.

Article Image

Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind er glad for gjennomslaget.

Forskerforbundet har lenge arbeidet for at stipendiater og postdoktorer skal få forlengelse av sin ansettelsesperiode også for permisjoner og sykefravær som utgjør mindre enn to sammenhengende uker. Nå er det blitt en realitet. Kunnskapsdepartementet har opphevet ansettelsesforskriftens § 2-3, femte ledd, som fastslo at fraværet måtte utgjøre minst to sammenhengende uker for å gi grunnlag for forlenget ansettelse.

Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind er glad for gjennomslaget.

– Dette er en gledelig nyhet. Det betyr at postdoktorer og stipendiater som selv er syke, er hjemme med sykt barn, er på heimevernsøvelse, er legdommere eller på annen måte har permisjon fra arbeidet som følger av lov og avtaleverk, kan melde inn sitt fravær og få det fratrukket ansettelsesperioden fra første dag. Det er flott at regjeringen har gjort denne endringen, sier Lind.

Les mer om Forskerforbundets politikk for stipendiater og postdoktorer her

English translation available - choose language at top of page!