Mindre usikkerhet gir mer likestilling

– Jobbusikkerheten for forskere i etableringsfasen er et hinder for økt likestilling i akademia, mener Forskerforbundets leder Petter Aaslestad. Han oppfordrer institusjonene til å legge bedre til rette for å kombinere forskning og familieliv.

Petter Aaslestad

Petter Aaslestad

Fortsatt er mer enn to av tre professorer menn, viser tall Forskerforbundet nylig har sammenstilt. Og et nytt NIFU-notat konkluderer med at vi må vente til 2040 før vi har en 50/50-kjønnsbalanse blant professorene, med mindre det settes inn tiltak som stimulerer til økt kvinneandel.

– Undersøkelsen bør være en viktig påminnelse til institusjonene: Økt likestilling i akademia kommer ikke av seg selv. Vi må gjøre mer for å sikre at kvinnelige forskere og undervisere når like langt som sine mannlige kolleger, mener Aaslestad.

I en undersøkelse gjort av Akademiet for yngre forskere, kom det fram bare halvparten av yngre forskere vil anbefale andre unge en forskerkarriere. En viktig konklusjon i undersøkelsen var at midlertidig ansatte kvinner er mindre tilbøyelige enn midlertidig ansatte menn til å se seg selv innen forskning om 10 år.

– Noe av det viktigste vi kan gjøre, både for likestilling og for rekruttering til forskeryrket, er å redusere usikkerheten for de unge forskerne. Ikke minst hvis vi vil beholde de kvinnelige forskertalentene, sier Aaslestad.

Dagens Næringsliv skrev nylig om hvordan forskningsinstituttet Simula tilbyr en «babybonus» og utvidet tid til doktorgraden for unge forskere med barn.

Aaslestad håper flere institusjoner vil tenke på samme måte som Simula.

– Usikkerheten unge forskere opplever er spesielt problematisk i etableringsfasen, hvor mange er opptatt av å stifte familie. Vi vet at kvinner ofte tar mer ansvar enn menn i denne livsfasen, og at det er med på å skape en dårligere kjønnsbalanse i akademia. Jeg håper institusjonene blir mer bevisste på å hjelpe de unge forskerne gjennom denne «kneika» i forskerkarrieren, oppfordrer Aaslestad.

Her kan du lese mer om Forskerforbundets likestillingspolitikk