Fortsatt er mer enn to av tre professorer menn

Det viser et notat som Forskerforbundet har laget om kjønnsbalanse i universitets- og høyskolesektoren. Samlet sett har kvinneandelen i vitenskapelige stillinger gått fra 40,8 til 46,4 prosent på ti år.

Article Image

Fortsatt er bare 29,3 prosent av professorene kvinner. Veksten i kvinneandelen er på rundt ett prosentpoeng i året. Om det fortsetter i dagens tempo, vil det ta rundt ti år før man når målet om 40 prosent kvinnelige professorer.

Les omtale i Forskerforum: I disse stillingene er det flest og færrest kvinner (23.01.18)

Notat: Kvinneandel i universitets- og høyskolesektoren (2002–2017)

Flere nøkkeltall for UH-sektoren finner du her