Anbefaler direktevalgt nestleder

Landsrådet i Forskerforbundet anbefaler at høstens representantskapsmøte også skal velge forbundets nestleder.

Nestleder May-Britt Ellingsen og leder Petter Aaslestad i samtale under Forskerforbundets landsråd, 21. mars 2018.

Nestleder May-Britt Ellingsen og leder Petter Aaslestad i samtale under Forskerforbundets landsråd, 21. mars 2018

I dag er nestlederen i Forskerforbundet valgt av Hovedstyret, men nå anbefaler et enstemmig landsråd at det er Representantskapet – forbundets høyeste organ – som skal velge både leder og nestleder.

– Det er Representantskapet som må ta den endelige avgjørelsen om å endre vedtektene, men Landsrådet har gitt et klart råd. Det er noen klare fordeler med at både leder og nestleder velges av Representantskapet, blant annet gir det muligheten til å vurdere lederteamets samlede kompetanse, sier Forskerforbundets leder Petter Aaslestad.

Aaslestad takker av på høstens representantskapsmøte, etter å ha sittet maksimumstiden på seks år som forbundsleder. Representantskapsmøtet avholdes 16.–17. oktober 2018.

Diskuterte nytt arbeidsprogram

Mye tid på årets landsrådsmøte var satt av til å diskutere arbeidsprogrammet for 2019–21. Inger Auestad (HVL) tok opp FNs bærekraftsmål og spurte om ikke klimaspørsmålet burde få en større plass i det kommende programmet. Olaf B. Styrvold (UiT) tok til orde for at stipendiater burde få et ombud på samme måte som studenter. Disse og en rekke andre innspill tas videre i programprosessen, som konkluderes på representantskapsmøtet i oktober.

Et fast innslag under Landsrådet er «Åpen post», der delegatene kan ta opp spørsmål til Hovedstyret. Åpne kontorlandskap, foretaksmodell i UH-sektoren og bedre retningslinjer knyttet til seksuell trakassering var blant spørsmålene som ble diskutert. Den nye avtalen om offentlig tjenestepensjon og vårens lønnsoppgjør ble også viet mye tid av Landsrådet.

Landsrådet er et rådgivende organ for Hovedstyret i strategiske spørsmål, og møtes en gang i året. Årets møte ble arrangert på Grand Hotell i Oslo 20.–21. mars.