Vil følge nøye med på ny lov

12. juni vedtar Stortinget en ny Lov om statens ansatte. – Vi vil følge utviklingen med argusøyne, sier leder Petter Aaslestad. Han er glad for noen innstramminger, men bekymret for andre endringer.

Article Image

Frank Jensen ved Kommunal- og forvaltningskomiteen

Det er en lang prosess som ble avsluttet i stortingssalen 12. juni. Mer enn to år er gått siden regjeringen nedsatte det forberedende Tjenestemannslovutvalget som skulle forberede en ny Lov om statens ansatte. Forskerforbundet har engasjert seg sterkt gjennom hele prosessen, og du kan lese våre høringsinnspill og uttalelser her.

Forskerforbundet har blitt lyttet til i prosessen.

– Vi er glade for at Kommunalkomiteen har valgt å stramme inn lovforslaget fra regjeringen, og slår fast at statens særpreg ikke kan innebære en videre adgang til midlertidige ansettelser staten enn i arbeidslivet for øvrig, sier Aaslestad.

Forskerforbundet er også glad for at regjeringen skal evaluere effekten av de nye reglene etter to års virketid. Andre endringer er ikke like positive.

– Det er særlig uklarheter i bestemmelsene om stillingsvern, som gjør at vi vil følge utviklingen nøye. Det gjelder blant annet oppsigelsesvernet for eksternt finansierte. Vi skulle ønske at Stortinget hadde laget et klarere lovverk, som i enda større grad ble harmonisert med Arbeidsmiljøloven. Stortinget hadde muligheten til å lage en lov som kunne stå seg over tid, men denne muligheten grep ikke stortingsflertallet, avslutter Aaslestad.