– En marsjordre til institusjonene

– Stortinget gir med dette en marsjordre til universiteter og høyskoler: Det må bli slutt på det høye antallet midlertidig ansatte, og det må skje raskt. Slik oppsummerer Forskerforbundets leder Petter Aaslestad stortingsinnstillingen til Lov om statens ansatte, som nå er klar.

Petter Aaslestad

Petter Aaslestad. Foto: Helle Gannestad, Dagsavisen

Kommunalkomiteen la i går frem sin innstilling til en ny Lov om statens ansatte, som skal vedtas av Stortinget mandag 12. juni. Forskerforbundet har vært spesielt opptatt av at loven må gjøre noe med den høye andelen midlertidig ansatte i staten. På flere universiteter er så mange som 25 prosent uten fast jobb, mens snittet i arbeidslivet er på om lag 8 prosent.

Aaslestad er glad for at Kommunalkomiteen har valgt å stramme inn lovforslaget fra regjeringen.

– Komiteen understreker at statens særpreg ikke skal innebære en videre adgang til midlertidige ansettelser staten enn i arbeidslivet for øvrig. I tillegg ber den regjeringen stramme inn forskriften, så loven i større grad harmoniseres med arbeidsmiljøloven. Vi skulle gjerne sett en enda klarere lov, men dette er gode endringer, sier Aaslestad.

Komiteen innstiller også på at regjeringen skal evaluere effekten av de nye reglene etter to års virketid.

– Med dette får institusjonene en klar marsjordre av Stortinget. I løpet av disse to årene må det bli en klar nedgang i bruken av midlertidige ansettelser. Hvis ikke forventer vi at Stortinget strammer inn regelverket slik vi og andre har foreslått i lovprosessen, sier Aaslestad.

Han varsler at Forskerforbundet vil følge det videre arbeidet tett.

– Det er fortsatt uklarheter i loven, som gjør det nødvendig å følge nøye med. Vi skal være en utålmodig pådriver i arbeidet for flere faste ansettelser, både på den enkelte institusjon og nasjonalt. Første skritt vil være å påse at departementet lager en forskrift som er i tråd med Stortingets klare intensjoner, og ikke bidrar til å uthule den nye loven, avslutter Aaslestad.