Ny Lov om statsansatte: – «Innstramming» full av smutthull

– Med dette lovforslaget blir det vanskelig for Sanner og Røe Isaksen å nå sitt mål om lavere midlertidighet i UH-sektoren, sier Forskerforbundets leder Petter Aaslestad. Han mener forslaget til ny Lov om statsansatte er full av smutthull, og oppfordrer stortingspartiene til å tette dem.

Petter Aaslestad

Petter Aaslestad

Regjeringen la onsdag 5. april fram sitt forslag til en ny Lov om statsansatte, som skal erstatte den gjeldende Tjenestemannsloven. Allerede forrige uke ble det kjent at regjeringen ønsker å stramme inn på muligheten til midlertidige ansettelser i staten, slik Forskerforbundet lenge har arbeidet for.

Men etter å ha lest hele lovforslaget er Forskerforbundets leder Petter Aaslestad usikker på om loven vil gi lavere midlertidighet.

– Regjeringen sa at regelverket i staten skulle bli mer som i Arbeidsmiljøloven, hvor bare arbeid av «midlertidig karakter» gir grunnlag for midlertidige ansettelser. Men i lovforslaget uthules denne lovendringen med unntak og tolkningsrom knyttet til «statens særpreg». Slik kan loven gi institusjonene fortsatt handlingsrom til å ansette midlertidig. Det er ikke akseptabelt, slår Aaslestad fast.

Aaslestad mener stortingsbehandlingen blir avgjørende for å sikre en lov som faktisk gir lavere midlertidighet i UH-sektoren, der hver femte forsker mangler fast jobb.

– Jan Tore Sanner og Torbjørn Røe Isaksen var helt tydelige på at målet var lavere midlertidighet i UH-sektoren da de presenterte lovendringen forrige uke. Med dette lovforslaget vil de slite med å nå det målet. Nå må Stortinget tette smutthullene slik at forskere får samme rett til fast stilling som ellers i arbeidslivet, avslutter Aaslestad.